คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต นำคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1,000 กว่ารูป จาก 7 อำเภอ 163 วัด ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลคาถา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2558  โดยมี นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้

ในปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 โดยบทที่ใช้สวดในครั้งนี้ได้แก่ บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตร, บทสวดมนต์เจ็ดตำนานและสิบสองตำนาน โดยบทธัมจักรกัปปวัตนสูตรนั้นเป็นบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 เมื่อขณะที่พระผู้มีพระภาคตรัสบทธัมมจักกัปปวัตนสูตรนี้ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ก็ได้เกิดขึ้นแก่พระอัญญาโกณฑัญญะ นับเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ส่วนบทสวดมนต์เจ็ดตำนานและสิบสองตำนาน มีชื่อเดิมว่า “พระปริตร” แปลว่า “เครื่องคุ้มครอง” ในทางพระพุทธศาสนามีความเชื่อว่าสวดแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคล และเพิ่มพูนภาวนาบารมี

บทความอื่นๆในหมวดนี้