พิธีถวายใบประกาศเกียรติคุณกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ปีที่ 4 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายใบประกาศเกียรติคุณกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ปีที่ 4

พิธีถวายใบประกาศเกียรติคุณกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ปีที่ 4

สืบเนื่องจากการจัดโครงการเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 – 31 มกราคม พ.ศ.2558 ทางกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ได้มีมติรับรองการเดินธุดงค์ดังกล่าวแล้ว ในชื่อสถิติโลกที่มีชื่อว่า “การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก” ด้วยระยะทางรวม 485 กิโลเมตร โดยพระภิกษุในพระพุทธศาสนา จำนวน 1,130 รูป มาเป็นเนื้อนาบุญเดินธุดงค์ในครั้งนี้ ซึ่งในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา คุณเซย์ดา ซูบาซี เจมีซี ผู้แทนกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ได้เดินทางมาถวายประกาศเกียรติคุณแด่ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย โดยมี พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนรับมอบ

พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ได้กล่าวว่า “...รู้สึกปีติยินดีและชื่นชมต่อคณะทำงานที่มีวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยม และมีมติเห็นว่ากิจกรรมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง และควรแก่การบันทึกให้เป็นหลักฐานและประจักษ์พยานแก่สายตาของชาวโลก ซึ่งอาตมภาพก็ขอกล่าวยืนยันเหมือนที่ได้เคยกล่าวไว้ครั้งก่อนว่า กิจกรรมครั้งนี้ มิใช่เพียงจะเป็นการเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงให้ชาวโลกทั้งหลาย ได้ประจักษ์ถึงการแสดงความกตัญญูต่อมหาปูชนียาจารย์ คือ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงธรรมกาย และสั่งสอนชาวโลกทั้งหลายถึงวิธีการที่จะเข้าถึงสันติสุขภายในที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม อันจะนำไปสู่สันติภาพอันไพบูลย์แก่โลกได้อย่างแท้จริง โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์ใด...”

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้