เจริญพระพุทธมนต์เพื่อผู้ประสบภัยเนปาล :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

เจริญพระพุทธมนต์เพื่อผู้ประสบภัยเนปาล

เจริญพระพุทธมนต์เพื่อผู้ประสบภัยเนปาล

องค์กรพุทธจัดเจริญพระพุทธมนต์ จุดโคมสันติภาพ เพื่อผู้ประสบภัยเนปาล

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 16.00 น. ณ ประเทศเนปาล พระธรรมทูตไทย – อินเดีย – เนปาล, มูลนิธิธรรมกาย, องค์กรพุทธนานาชาติ จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ Prayer for Nepal จุดโคมสันติภาพ เวียนประทักษิณบูชาพระเจดีย์สวยัมภูนารถ และนั่งสมาธิ ณ ลานทางขึ้นเจดีย์สวยัมภูวนารถ เพื่อสร้างสันติสุขในประเทศเนปาล โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าคณะพระธรรมฑูตสายอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เป็นประธานสงฆ์

นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (WFBY) กล่าวว่า “พิธีครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างสันติสุขให้แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล ให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตด้วยการใช้ธรรมะ ซึ่งได้ความเมตตาจากคณะสงฆ์ไทย พระสงฆ์เนปาลฝ่ายเถรวาท พระลามะมหายาน รวมจำนวน 200 กว่ารูป อีกทั้ง พระอานี (ลามะหญิง) และนักบวช ทิเบต (หญิงชาวอเมริกัน) รวมถึงชาวพุทธอีกจำนวนมากที่มาร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้ด้วย”

บทความอื่นๆในหมวดนี้