ธุดงคสถานล้านนาจัดพิธีบุพเปตพลี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ธุดงคสถานล้านนาจัดพิธีบุพเปตพลี

ธุดงคสถานล้านนาจัดพิธีบุพเปตพลี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2558 ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานบุญพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติผู้ล่วงลับ ณ สภาธรรมกายล้านนา โดยสาธุชนต่างนำรูปหรือเขียนชื่อและนามสกุลของผู้วายชนม์มาร่วมในพิธีด้วย

พิธีกรรมเริ่มต้นขึ้น โดยคณะสงฆ์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุล และถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ เพื่ออุทิศบุญกุศลแด่หมู่ญาติผู้ล่วงลับ จากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา, สวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย และในโอกาสนี้ ประธานสงฆ์ได้แสดงธรรมเรื่อง “ความจริงของชีวิตหลังความตาย” โดยมีใจความว่า... หมู่ญาติของสาธุชนทุกท่านที่มาทำบุญในวันนี้ ต่างรอคอยบุญจากหมู่ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ ให้ได้ระลึกถึงท่านที่ล่วงลับไปแล้ว และทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ทุกวัน ไม่ใช่เพียงแต่วันพระเท่านั้น ดังนั้น ลูกหลานจึงควรหมั่นทำบุญอุทิศไปให้หมู่ญาติผู้ล่วงลับบ่อยๆ เพราะจะได้ทำให้ท่านเหล่านั้นเป็นสุข และพ้นจากความทุกข์ในปรโลก

นอกจากนี้ ประธานสงฆ์ยังแนะนำให้ทุกท่านเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ด้วยการหมั่นสร้างบุญกุศลติดตัวไปให้มากๆ เพื่อจะได้มีความสุขในปรโลก โดยไม่ต้องหวังบุญจากญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ทำอุทิศให้ เพราะเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน และการที่ทุกท่านมาทำบุญในวันนี้ ถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นคุณธรรมของทายาทที่ดี เพราะเมื่อผู้มีพระคุณล่วงลับไปแล้ว ผู้ที่เป็นลูกหลานควรจะหมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ อีกทั้งยังจะส่งผลให้ผู้ทำบุญมีจิตที่ผ่องใสอยู่ตลอดเวลา อันจะทำให้เมื่อถึงเวลาละโลก ก็จะมีสุคติเป็นที่ไปอีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง: ธุดงคสถานล้านนา

บทความอื่นๆในหมวดนี้