ข่าวธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 ผ่านสื่อมวลชน :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข่าวธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 ผ่านสื่อมวลชน

ข่าวธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 ผ่านสื่อมวลชน

จากเว็บไซต์ เดลินิวส์

ขอบคุณข่าวและภาพจาก www.dailynews.co.th

ธรรมยาตราฟื้นฟูศีลธรรมโลก

พระสงฆ์ 1,130 รูป เดินธุดงค์ธรรมชัย ในพื้นที่ 7 จังหวัด ระยะทาง 422 กม. ประชาชนโปรยกลีบดอกดาวเรืองถวายการต้อนรับตลอดเส้นทาง

วันศุกร์ 2 มกราคม 2558 เวลา 16:33 น.

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย องค์กรภาคีกว่า 40 องค์กร จัดโครงการธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 4 ขึ้น ตั้งแต่วันที่ 2 – 28 ม.ค. นี้ ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร รวมระยะทาง 422.6 กิโลเมตร ใช้เวลา 27 วัน

โดยขบวนธรรมยาตราธุดงค์ธรรมชัย 1,130 รูป จากทั่วประเทศ เคลื่อนจาก จ.ปทุมธานี ระหว่างทางมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา โปรยกลีบดอกดาวเรืองเพื่อถวายการต้อนรับ เหมือนดังเช่นสมัยพุทธกาล เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ เสริมสิริมงคล ต้อนรับศักราชใหม่สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน..

อ่านข่าวจาก www.dailynews.co.th

จาก เว็บไซต์ บ้านเมือง

ขอบคุณข่าวและภาพจาก www.banmuang.co.th

พระสงฆ์ 1,130 รูปเดินธุดงค์ธรรมชัย ระยะทาง 422 กม. สร้างบุญให้แผ่นดิน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 ม.ค. 58 พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ประชาสัมพันธ์โครงการเดินธุดงค์ธรรมชัย กล่าวว่า คณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย องค์กรภาคีกว่า 40 องค์กร จัดโครงการธรรมยาตรา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่4 ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558 พื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี, นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร รวมระยะทาง 422.6 กิโลเมตร ใช้เวลา 27 วัน

โดยขบวนธรรมยาตราธุดงค์ธรรมชัยมีจำนวน 1,130 รูป จากทั่วประเทศ ระหว่างขบวนธรรมยาตราเคลื่อนไปนั้นมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา โปรยกลีบดอกดาวเรืองเพื่อถวายการต้อนรับ ตามหลักอปจายนมัย คือ การอ่อนน้อมถ่อมตน เหมือนดังเช่นสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าพิมพิสารนำประชาชนชาวมคธ ส่งเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระสาวก ไปปัดเป่าภัยพิบัติต่างๆ และถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ เสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน สร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ที่มีคุณธรรมพื้นฐานการเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน สร้างบุญให้แผ่นดิน เกิดสามัคคี ศีลธรรมให้ประเทศ และการเดินธุดงค์ยังได้มุ่งประโยชน์ 3 ประการ คือ มุ่งประโยชน์ต่อพระภิกษุที่เดินธุดงค์ เป็นประโยชน์ต่อชาวพุทธ และเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ทำให้สังคมไทยสงบสุขร่มเย็นด้วยบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้สมกับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

อ่านข่าวจาก  www.banmuang.co.th

จากเว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ

ขอบคุณข่าวและภาพจาก www.bangkokbiznews.com

พระสงฆ์เดินธุดงค์ธรรมชัย

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

พระสงฆ์ 1,130 รูปเดินธุดงค์ธรรมชัย รวมระยะทาง 422.6 กิโลเมตร ใช้เวลา 27 วัน

พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ประชาสัมพันธ์โครงการเดินธุดงค์ธรรมชัย กล่าวว่า คณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย องค์กรภาคีกว่า 40 องค์กร จัดโครงการธรรมยาตรา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 4 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558 พื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี, นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร รวมระยะทาง 422.6 กิโลเมตร ใช้เวลา 27 วัน

อ่านข่าวจาก www.bangkokbiznews.com

จากเว็บไซต์ สำนักข่าวไทย

ขอบคุณข่าวและภาพจาก www.tnamcot.com

ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร เสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่

Written by: กอง บก.ข่าวภูมิภาค

ปทุมธานี 2 ม.ค.- พระสงฆ์ 1,130 รูป เริ่มเดินธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ธรรมยาตรา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก จากจุดเริ่มต้นวัดธรรมกาย ไปในพื้นที่ 7 จังหวัดในภาคกลางรวมระยะทาง 400 กิโลเมตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ เสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน

พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ประชาสัมพันธ์โครงการเดินธุดงค์ธรรมชัย กล่าวว่า เช้าวันนี้ คณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย องค์กรภาคีกว่า 40 องค์กร จัดโครงการธรรมยาตรา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 – 28 มกราคม พ.ศ.2558 ในพื้น ที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี, นนทบุรี, พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, นครปฐม, สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร รวมระยะทาง 400 กว่ากิโลเมตร ใช้เวลา 27 วัน

โดยวันแรกของการเดินธรรมยาตรา คือวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00 น.พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ เมตตาเดินนำพระธุดงค์ 1,130 รูป จากจุดเริ่มต้น คือ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วัดพระธรรมกาย วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ เสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน สร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐานการเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืนทำให้สังคมไทยสงบสุขร่มเย็นด้วยบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้สมกับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก สำหรับพระสงฆ์ในขบวนธรรมยาตราธุดงค์ธรรมชัย มีจำนวน 1,130 รูป จากทั่วประเทศ ถือธุดงควัตร 2 ข้อ คือ ฉันมื้อเดียวและอยู่ในเสนาสนะที่พักตามที่เขาจัดให้ โดยในระหว่างขบวนธรรมยาตราเคลื่อนไปนั้น มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา โปรยกลีบดอกดาวเรืองเพื่อถวายการต้อนรับ ตามหลักอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนดังเช่นสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าพิมพิสารนำประชาชนชาวมคธ ส่งเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระสาวก 500 รูป ไปปัดเป่าภัยพิบัติที่เมืองเวสาลี ด้วยการสร้างศาลาที่พัก สร้างถนน และโปรยดอกไม้ 5 สีตามระหว่างเส้นทางที่พระบรมศาสดาเสด็จผ่าน. – สำนักข่าวไทย

อ่านข่าวจาก www.tnamcot.com

 

บทความที่เกี่ยวข้อง: ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4

บทความอื่นๆในหมวดนี้