ธุดงค์ปีใหม่ พ.ศ.2558 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ธุดงค์ปีใหม่ พ.ศ.2558

กำหนดการธุดงค์ปีใหม่ พ.ศ.2558

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2557 – วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

กำหนดการลงทะเบียน ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 32

  • วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2557 17. 00 – 23.30 น. ลงทะเบียนอยู่ธุดงค์ และพักค้างที่มหารัตนวิหารคด คอร์ 32
  • วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2557 16. 00 – 19.00 น. และ 21.30 – 23.30 น. ลงทะเบียนอยู่ธุดงค์ และพักค้างที่มหารัตนวิหารคด คอร์ 32
  • วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2557 16. 00 – 19.00 น. และ 21.30 – 23.30 น. ลงทะเบียนอยู่ธุดงค์ และพักค้างที่มหารัตนวิหารคด คอร์ 32
  • วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 16. 00 – 19.00 น. และ 21.30 – 23.30 น. ลงทะเบียนอยู่ธุดงค์ และพักค้างที่มหารัตนวิหารคด คอร์ 32

หมายเหตุ: วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 เปิดให้ลงทะเบียนพักค้างสำหรับท่านที่ต้องการจะอยู่ร่วมต้อนรับพระธุดงค์ โครงการธุงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 32

บทความอื่นๆในหมวดนี้