สอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 33 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

สอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 33

สอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 33

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2557 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัด สอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 33 รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช  2557

สำหรับการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 33 รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ จัดขึ้น ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้บริหาร, คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 3,000 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน ได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนำธรรมะมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดีงาม

อีกทั้ง การสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ในครั้งนี้ ผู้บริหาร, คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับฟังความสำคัญของการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ระดับชาติ จากพระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จากนั้น คณะครูและนักเรียนได้ทำการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 33 รอบชิงชนะเลิศ โดยการสอบในครั้งนี้นับว่าเป็นการจัดสอบรอบชิงชนะเลิศ ระดับชาติครั้งแรก ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

ภายหลังจากที่ผู้เข้าสอบได้ทำการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ทุกท่านได้ร่วมชมนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา 5 มิติ ครั้งแรกของโลก และภาพยนตร์ 3 มิติ ที่จัดขึ้นเนื่องในงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 9 ที่ผ่านมา ซึ่งทุกท่านมีความประทับใจ และตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรื่องยิ่งๆขึ้นไป

บทความอื่นๆในหมวดนี้