อำเภอคลองหลวงจัดโครงการบ้านแสงสว่าง :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

อำเภอคลองหลวงจัดโครงการบ้านแสงสว่าง

อำเภอคลองหลวงจัดโครงการบ้านแสงสว่าง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้จัดปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ ใน “โครงการบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น” โดยได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์กิตติมศักดิ์ เป็นประธานสงฆ์ พร้อมทั้งได้แสดงธรรมเรื่องการสร้างกำลังใจให้กับตนเอง ซึ่งประกอบด้วย

 1. การนั่งสมาธิ
 2. มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน
 3. ปรับความคิด ถ้าเจออุปสรรค์ให้เปลี่ยนความคิดไปในทางที่ดี

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น จะต้องทำกิจวัตรความดี 7 ประการ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จนเกิดผลให้ครอบครัวมีความสุข มีความอบอุ่น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความเข้าใจธรรมะพื้นฐานที่ใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

กิจวัตรความดี 7 ประการ ได้แก่

 1. สวดมนต์
 2. นั่งสมาธิ
 3. สร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่สะอาดเรียบร้อย
 4. จับดีคนรอบข้าง
 5. พูดจาไพเราะ
 6. บำเพ็ญประโยชน์
 7. ทำกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอ

ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งใจที่จะนำกิจวัตรความดี 7 ประการ กลับไปทำในทุกวัน ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น จากเป็นคนใจร้อน ทำให้เป็นคนใจเย็นขึ้น

บทความอื่นๆในหมวดนี้