กำหนดการงานแถลงข่าวเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 9 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

กำหนดการงานแถลงข่าวเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 9

กำหนดการงานแถลงข่าววันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 9

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ โรงภาพยนตร์ 1

มหารัตนวิหารคด (คอร์ 4 – 5) วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 • 15.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
 • 15.30 น. พิธีกรนำเข้าสู่งานแถลงข่าว โดยชมวีดิทัศน์ วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์
 • 15.35 น. พระเดชพระคุณพระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม วัดสัมพันธวงศ์ ประธานสงฆ์ นำบูชาพระและกล่าวสัมโมทนียกถา
 • 15.50 น. นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์
 • 15.55 น. ประธานสงฆ์ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้แถลงข่าว         
 • 16.00 น. แถลงข่าวโดย
 1. นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
 2. นายมกร เชาวน์วาณิชย์ ที่ปรึกษานิทรรศการ วีสตาร์ ครั้งที่ 9 และ อดีตนายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 3. นายนิเทศ บุญถนอม โฆษกชมรมพุทธศาสตร์สากล
 4. ผู้แทนนักแสดงจากภาพยนตร์ 3 มิติ เรื่อง “อัศจรรย์วันข้ามภพ” (The Miracle Day)
 5. ผู้แทนเด็กดีวีสตาร์กล่าวความประทับใจที่เข้าร่วมโครงการ
 • 16.30 น. ชมภาพยนตร์ธรรมะ 3 มิติ เรื่อง “อัศจรรย์วันข้ามภพ” (The Miracle Day)
 • 17.00 น. ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน
 • 17.15 น. ประธานสงฆ์มอบของที่ระลึกแก่คณะผู้แถลงข่าว / นำบูชาพระ
 • 17.30 น. ชมนิทรรศการความลับของชีวิต
 • 18.00 น. เสร็จงานแถลงข่าว

หมายเหตุ:  มีรถรับส่งผู้สื่อข่าวมายังสถานที่จัดงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์การเดินทางได้ที่

 • คุณอนุธิดา 08-0557-1588
 • คุณกุลมินตรา 08-5097-6775
 • คุณไพลิน 08-7494-0303

บทความอื่นๆในหมวดนี้