พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี และตักบาตรของโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าศาสนาค้ำพยุง โครงการในดำริของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, กรรมการมหาเถรสมาคม, แม่กองงานพระธรรมทูต, ประธานคณะพระธรรมจาริก, เจ้าคณะใหญ่หนเหนือและแม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ (พระอารามหลวง) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี มีคุณธรรม ให้กับชุมชน โดยมี พระครูวิจิตร ธรรมสาธก เจ้าคณะอำเภอวังชิ้น เมตตามาเป็นประธานสงฆ์

พิธีกรรมในภาคเช้า สาธุชนได้ร่วมกันตักบาตร อาราธนาศีลห้า ถวายไทยธรรม และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และกิจกรรมปลูกไม้พยุง ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่ ร่วมกับหน่วยงานราชการ โดยมีกัลยาณมิตรชยพล งามสะอาด ปลัดอำเภอวังชิ้น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีกรรมในภาคบ่าย เป็นพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ ธุดงคสถานพรรัตนะ และศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่ โดยมี พระมหาอนันตชัย ฐิตชโย ประธานศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่ เป็นประธานสงฆ์ พิธีกรรมเริ่มด้วยริ้วขบวนอันเชิญผ้ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี โดยประธานกฐิน คือ กัลยาณมิตรมนรัฐ วิวิธธนากร น้อมนำถวายผ้ากฐินแด่คณะสงฆ์ คณะสงฆ์กล่าวเผดียงสงฆ์ กล่าวอปโลกน์กฐิน และกล่าวสัมโมทนียกถา ต่อด้วยพิธีมอบของที่ระลึกให้กับคณะเจ้าภาพที่มาร่วมออกร้าน จากนั้น ประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทและกล่าวอนุโมทนาบุญกับสาธุชนที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ ประธานกฐินได้กล่าวเปิดใจถึงความประทับใจที่ได้เป็นประธานกฐินในปีนี้ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาร่วมกันสั่งสมบุญร่วมกัน

ธุดงคสถานพรรัตนะและศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับโครงการบรรพชาพระภิกษุ – สามเณร และใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรม ในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง

บทความที่เกี่ยวข้อง:  ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่

บทความอื่นๆในหมวดนี้