กฐินสัมฤทธิ์เด็กวีสตาร์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

กฐินสัมฤทธิ์เด็กวีสตาร์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล

กฐินสัมฤทธิ์เด็กวีสตาร์  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล

กฐินสัมฤทธิ์ ปลูกจิตสำนึกรักชุมชนและพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา เด็กดีวีสตาร์ (V-Star) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี ณ วัดวังขอนซุง ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกความเป็นผู้นำ และปลูกจิตสำนึกรักพระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชน เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงวัดและชุมชนให้มีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคลแห่งนี้ ได้เข้าร่วมโครงการทอดกฐินสัมฤทธิ์เป็นปีที่ 5 แล้ว

กฐินสัมฤทธิ์ หมายถึง กฐินที่นำความสำเร็จมาสู่ผู้ให้และผู้รับ กฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์ เกิดขึ้นโดยดำริ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ด้วยการดำเนินงานของชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และดำเนินการมาอย่างตลอดต่อเนื่องทุกปี และในปี พ.ศ.2557 นี้ เด็กดีวีสตาร์ จำนวน 2,000 คน จาก 449 โรงเรียน ได้ไปจองเป็นประธานกฐินสัมฤทธิ์แล้วจำนวน 530 วัดทั่วประเทศ

บทความอื่นๆในหมวดนี้