พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชน จังหวัดสระแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมทอดกฐินสามัคคี สร้างครัวมหาทานพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี พระประจักษ์ ชยมงฺคโล เป็นประธานสงฆ์ สำหรับพิธีในภาคเช้า สาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ พิธีกรรมในภาคบ่าย ริ้วขบวนกฐินเคลื่อนสู่ศูนย์กลางพิธี โดยมี กัลยาณมิตรชอบ – ดร.วิมล ชอบชื่นชม และครอบครัวเป็นประธาน ต่อด้วยพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและบริวารกฐิน ในโอกาสนี้ ประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมงาน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 7 ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พระประจักษ์ ชยมงฺคโล ดำรงตำแหน่งประธานสงฆ์ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้กับประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง สามารถรองรับกิจกรรมงานบุญและงานอบรมต่างๆ เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมและสร้างคนให้เป็นคนดี

บทความที่เกี่ยวข้อง: ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ

บทความอื่นๆในหมวดนี้