พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา สาธุชนในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2557 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างหมู่บ้านปฏิบัติธรรม โดยมี พระมหาสุขสันติ สุปภาโส  เป็นประธานสงฆ์

สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้ ภาคเช้า ประธานสงฆ์นำสาธุชนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และอธิษฐานจิต ภาคบ่าย เป็นพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างหมู่บ้านปฏิบัติธรรม โดยมีกัลยาณมิตรกมลทิพย์ แสนจันทร์ และ กัลยาณมิตรสมศรี แซ่แต้ เป็นประธานกฐิน ต่อด้วยพิธีถวายผ้ากฐิน, กล่าวคำอธิษฐานจิต, ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ท่ามกลางความปลื้มปีติและอิ่มบุญในงานทอดกฐินครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พระอรรถ สุจิตฺโต ดำรงตำแหน่งประธานสงฆ์ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์อบรมศีลธรรมแก่นักเรียน, นักศึกษา, ประชาชน ข้าราชการในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมพระภิกษุ – สามเณรในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน, ภาคเข้าพรรษา อาทิ โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย, โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง: ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม

บทความอื่นๆในหมวดนี้