พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่าน ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จังหวัดราชบุรี ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีสร้างทุกสิ่ง ประจำปี พ.ศ.2557 โดยมีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมากมาร่วมพิธี และได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดทวี พรฺหมเทโว เป็นประธานสงฆ์ สำหรับพิธีกรรมได้เริ่มขึ้นด้วย คณะประธานกฐิน คือ  กัลยาณมิตรวัชรพงศ์ – กัลยาณมิตรวรวรรณ สมบูรณ์วรภัทร์ และคณะเจ้าภาพ ร่วมด้วยผู้แทนแต่ละอำเภอ ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐินเคลื่อนสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรม ก่อนที่ประธานกฐินจะได้ถวายผ้ากฐินแด่ประธานสงฆ์ คณะสงฆ์กล่าวรับเผดียงสงฆ์และอปโลกน์ผ้ากฐิน โดยมีพระชวน อภิชฺชวโน เป็นผู้รับผ้ากฐิน จากนั้นคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร ในภาคค่ำเป็นการประกอบพิธีจุดโคมลอยฟ้า และจุดประทีปนาวาธรรมบนพื้นน้ำ ถวายเป็นพุทธบูชา สร้างความสว่างไสวทั้งบนท้องฟ้าและบนพื้นน้ำ นับเป็นการสร้างสีสันที่สวยงาม และสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทุกคนที่ได้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง: ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช

บทความอื่นๆในหมวดนี้