พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์อบรมเยาวชนสุราษฎร์ธานี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์อบรมเยาวชนสุราษฎร์ธานี

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์อบรมเยาวชนสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา พระสมุห์ประยูร อตฺถลทฺโธ เป็นประธานสงฆ์ในพิธีทอดกฐิน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนสุราษฎร์ธานี โดยมี กัลยาณมิตรคณธัช – กัลยาณมิตรจรรยา หล่อศรีศุภชัย และกัลยาณมิตรชุมศรี ขจรศักดิ์ศิริกุล เป็นประธานกฐิน ภายในงาน ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม ก่อนที่ประธานกฐินพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพจะได้อัญเชิญผ้าไตรเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี พร้อมประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้ากฐิน พิธีกล่าวคำถวายศาลา และพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

สำหรับศูนย์อบรมเยาวชนสุราษฎร์ธานี ได้จัดพิธีทอดกฐินขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์การก่อตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางจัดอบรมเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดี ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับงานของพระพุทธศาสนา โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก การอบรมพระภิกษุสามเณรในโครงการต่างๆ รวมทั้งโครงการบรรพชาสามเณรล้านรูปที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

บทความอื่นๆในหมวดนี้