พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ธุดงคสถานอุบลราชธานี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ธุดงคสถานอุบลราชธานี

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ธุดงคสถานอุบลราชธานี

ชาวพุทธแน่นขนัดร่วมงานทอดกฐินสามัคคีธุดงคสถานอุบลราชธานี 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชน จังหวัดอุบลราชธานี และใกล้เคียงกว่า 4,000 คน ได้เดินทางมาร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ ธุดงคสถานอุบลราชธานี ทำให้ศาลาปฏิบัติธรรมแน่นขนัดไปด้วยผู้มีบุญ จนบางส่วนต้องออกมานั่งบริเวณนอกศาลา พิธีเริ่มเมื่อประธานทอดกฐินสามัคคี คือ คุณขรรชัย – คุณไพจิตร ตั้งรพีพากร และครอบครัว ได้อัญเชิญผ้าไตรกฐินนำคณะเจ้าภาพและสาธุชนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ต่อมาประธานสงฆ์ คือ พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต (ป.ธ.9) ประธานธุดงคสถานอุบลราชธานี นำสาธุชนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม จากนั้นประธานกฐินได้นำสาธุชนกล่าวคำถวายผ้ากฐิน พร้อมน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์ พระสงฆ์อปโลกน์กฐิน ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา คณะสงฆ์ให้พร สร้างความปลื้มปีติใจแก่ผู้มาร่วมงานกันทุกคน

ธุดงคสถานอุบลราชธานี ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ ริมฝั่งแม่น้ำมูล ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นบุญสถานสำหรับสอนศีลธรรมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม ฝึกอบรมพระภิกษุสามเณรให้เป็นศาสนทายาทของพระพุทธศาสนาอีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง: ธุดงคสถานอุบลราชธานี

บทความอื่นๆในหมวดนี้