พิธีบรรพชาสามเณรในโครงการยุวชนรอบวัด ปีที่ 6 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีบรรพชาสามเณรในโครงการยุวชนรอบวัด ปีที่ 6

พิธีบรรพชาสามเณรในโครงการยุวชนรอบวัด ปีที่ 6

เยาวชนใช้เวลาปิดภาคเรียนฝึกสมาธิวัดใกล้บ้าน

เช้าวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2557 พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ พิธีบรรพชาสามเณรในโครงการยุวชนรอบวัด จำนวน 70 รูป ณ พระอุโบสถวัดพระธรรมกาย พิธีเริ่มตั้งแต่เช้ามืด โดยผู้ปกครองได้ลงทะเบียนรับผ้าไตรและบาตร จากนั้นเป็นพิธีเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ ก่อนที่จะประกอบพิธีวันทาสีมา พิธีขอขมาและรับผ้าไตรจากผู้ปกครอง เมื่อพระอุปัชฌาย์เดินทางถึงศูนย์กลางพิธี นาคธรรมทายาททุกท่านได้กล่าวคำขอบรรพชา ขอสรคมน์ ขอศีล และขอนิสสัย

สำหรับโครงการอบรมสามเณรยุวชนรอบวัด จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 แล้ว อบรมระหว่างวันที่ 5 – 26 ตุลาคม พ.ศ.2557 รวมระยะเวลา 21 วัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุตรหลานในชุมชนรอบวัดพระธรรมกาย ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อ   พระรัตนตรัย อีกทั้งเป็นการใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ด้วยการฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธี ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีความกตัญญูกตเวที โดยเฉพาะการฝึกสมาธิที่ธรรมทายาททุกคนสามารถนำไปใช้ในการเรียนหนังสือและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

บทความที่เกี่ยวข้อง: โครงการอบรมสามเณรยุวชนรอบวัด ปีที่ 6

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้