โครงการอบรมสามเณรยุวชนรอบวัด ปีที่ 6 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

โครงการอบรมสามเณรยุวชนรอบวัด ปีที่ 6

โครงการอบรมสามเณรยุวชนรอบวัด ปีที่ 6

วัดพระธรรมกายจัดอบรมเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมให้กับเยาวชน 70 คน ที่เข้าร่วมโครงการสามเณรยุวชนรอบวัด โดยได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์อรรณพ เปมะสีโล หัวหน้าโครงการอบรม เป็นประธานสงฆ์ พิธีเริ่มขึ้นโดยท่านประธานสงฆ์ให้โอวาทแก่ธรรมทายาท และตัดปอยผมเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ธรรมทายาท จากนั้นผู้ปกครองร่วมกันตัดปอยผมให้แก่บุตรหลานของตนเอง หลายท่านซาบซึ้งใจจนน้ำตาไหล ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ปลงผมให้แก่ธรรมทายาท

สำหรับโครงการอบรมสามเณรยุวชนรอบวัด จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 แล้ว อบรมระหว่างวันที่ 5 – 26 ตุลาคม พ.ศ.2557 รวมระยะเวลา 21 วัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุตรหลานในชุมชนรอบวัดพระธรรมกายได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย อีกทั้งเป็นการใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธี ให้เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน มีความกตัญญูกตเวที ได้ฝึกสมาธิเพื่อความเป็นสัมมาทิฐิบุคคล โดยพิธีบรรพชาจะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 18  ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 06.00 น. ณ พระอุโบสถวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 083-443-3000 และ 089-775-4072

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้