วันมหาปวารณา วัดพระธรรมกาย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วันมหาปวารณา วัดพระธรรมกาย

วันมหาปวารณา วัดพระธรรมกาย

พระสงฆ์วัดพระธรรมกายทำพิธีปวารณา ขณะที่สาธุชนหลั่งไหลทำบุญเทศกาลวันออกพรรษา

เมื่อวันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลาประมาณ 15.00 น. พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ในการทำปวารณากรรม ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามพุทธบัญญัติที่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาศในอารามต่างๆ ได้ว่ากล่าวตักเตือนกัน รวมถึงชี้แนะซึ่งกันและกันเพื่อให้พระแต่ละรูปได้พัฒนาปรับปรุงปรุงตนเองให้เจริญรุ่งเรืองในพระธรรมวินัยยิ่งๆขึ้นไป พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) กล่าวให้โอวาทแก่คณะสงฆ์มีใจความตอนหนึ่งว่า

“...วัตถุประสงค์ของการบวช คือ การทำพระนิพพานให้แจ้ง สลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์ ชีวิตมนุษย์นั้นมีทุกข์ ทั้งทุกข์ประจำและทุกข์จร พญามารเอากิเลสมาบังคับให้เราสร้างกรรมแล้วปรับคดีเป็นวิบากกรรม เรามีทางรอดทางเดียว คือ ทำจิตให้บริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติธรรม ทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ฐานที่ 7 เป็นทางรอดทางเดียว ที่จะรอดพ้นจากกิเลส ที่ระรอดพ้นจากสังสารวัฏ เรามาบวชแล้วต้องบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อตัวเราเองจะได้บริสุทธิ์ หลุดพ้นจากกิเลส ใจหยุดเท่านั้นจึงจะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสได้...”

โดยช่วงสายวันเดียวกัน สาธุชนกัลยาณมิตรจำนวนมากต่างสวมชุดขาวเดินทางมาที่วัดพระธรรมกาย เพื่อทำบุญในเทศกาลออกพรรษา และทำบุญปุพพเปตพลี ด้วยการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ซึ่งทุกวันพระใหญ่ วัดพระธรรมกายจัดให้มีพิธีปุพพเปตพลีเพื่ออุทิศบุญแก่หมู่ญาติที่ละโลกไปแล้ว ให้หมู่ญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ตอบแทนพระคุณบรรพบุรุษที่ละโลกไปแล้ว อาจเรียกว่าเป็นวันแสดงความกตัญญูของลูกหลานก็ได้

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้