กำหนดการวันธรรมชัย พ.ศ.2557 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

กำหนดการวันธรรมชัย พ.ศ.2557

กำหนดการวันธรรมชัย พ.ศ.2557

พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธรรมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย เข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2512 โดยมี พระเทพวรเวธี ปัจจุบัน คือ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, กรรมการมหาเถรสมาคม, แม่กองงานพระธรรมทูต, ประธานคณะพระธรรมจาริก และเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (พระอารามหลวง) เป็นพระอุปัชฌาย์

นับตั้งแต่บวชวันแรกจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2557) ซึ่งนับเป็นพรรษาที่ 45 แล้ว พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้มุ่งมั่นที่จะทำนุบำรุงและสืบอายุพระพุทธศาสนา อีกทั้งเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันอันสำคัญยิ่งนี้ เหล่าศิษยานุศิษย์จึงได้พร้อมใจกันกำหนดให้วันที่ 27 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันธรรมชัย”

ขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมถวายกองทุนยารักษาโรค และปฏิบัติธรรม กะพิเศษ เนื่องในวัน “ธรรมชัย” ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (โปรดมาก่อนเวลาเพื่อความสะดวกของท่าน และกรุณาแต่งกายด้วยชุดขาว หรืออย่างน้อยเสื้อสีขาว มาร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมกันรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ)

กำหนดการวันธรรมชัย

วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2557

ภาคเช้า

  • 10.00 น. พิธีถวายกองทุนยารักษาโรค ณ สภาธรรมกายสากล
  • 11.15 น. เสร็จพิธี

ภาคบ่าย

  • 12.15 น. ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม กะพิเศษ ลงทะเบียน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก
  • 13.00 น. ปฏิบัติธรรม กะพิเศษ บูชาธรรมเนื่องในวันธรรมชัย ครบรอบ 45 พรรษา พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย
  • 14.00 น. ทบทวนเรื่องปลื้มๆในวันธรรมชัย
  • 15.00 น. รับของขวัญพิเศษสำหรับผู้เข้ากะพิเศษ “วันธรรมชัย”
  • 15.30 น. เสร็จพิธี

“ถ้าชาตินี้เราอดทนสร้างบารมี จนกระทั่งถึงวาระสุดท้าย เราจะยิ้มอย่างผู้มีชัยชนะ เป็นยิ้มสุดท้ายที่สง่างามว่า เราได้ใช้ร่างกายนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราจะจากกายนี้ไปด้วยความปีติเบิกบาน”

โอวาท พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง: วันธรรมชัย วันแห่งชัยชนะ

บทความอื่นๆในหมวดนี้