ธุดงค์ปีใหม่ 2556 ณ วัดพระธรรมกาย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ธุดงค์ปีใหม่ 2556 ณ วัดพระธรรมกาย

กำหนดการธุดงค์ปีใหม่ ปี พ.ศ.2556

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2555 – วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556
ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2555

16.00 – 19.00 น.     ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์

พิธีภาคค่ำ ปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล

18.30 น. พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น
19.20 น. อาราธนาศีล / สมาทานการอยู่ธุดงค์
19.30 น. รับชมรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
  • หมายเหตุ: 21.30 - 23.30 น. ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์ 1

 

วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2555

พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล

05.00 น. พระอนิรุทธิ์ ปุญฺญสิทฺโธ นำสวดมนต์ทำวัตรเช้า / นำนั่งสมาธิ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า / ทำภารกิจส่วนตัว

 

พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

09.00 น. สาธุชนเข้าประจำพื้นที่
09.30 น. พระสุภัสร์ ปภสฺสโร นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

 

พิธีภาคบ่าย แสดงธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

13.30 น. พระธรรมเทศนา โดย พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต
15.00 น. สาธุชนผู้มีบุญร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์
17.00 น. ทำภารกิจส่วนตัว
  • หมายเหตุ: 16.00 -19.00 น. ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์ 2

 

พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์

18.00 น. บูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์

 

พิธีภาคค่ำ สวดมนต์ และปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

18.30 น. พระเรืองศักดิ์ เตชวโร นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น
19.20 น. สมาทานการอยู่ธุดงค์ / แผ่เมตตา

 

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

19.30 น. พระเทพญาณมหามุนี (เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย) เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
  พระเทพญาณมหามุนี แสดงธรรม โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

หมายเหตุ: 21.30 -23.30 น. ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์ 3

 

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2555

พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

08.40 น. สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
09.30 น. พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
  พระเทพญาณมหามุนี นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

 

พิธีภาคบ่าย  ปฏิบัติธรรม / รับถวายปัจจัย / แสดงธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

12.15 น. รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
13.30 น. พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
  พระเทพญาณมหามุนี นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
14.25 น. พระเทพญาณมหามุนี มอบพระของขวัญ ให้แก่ผู้กล่าวสรรเสริญ อานุภาพของพระรัตนตรัย
  พระเทพญาณมหามุนี มอบของที่ระลึก ให้แก่เจ้าภาพผู้มีบุญ
  พระเทพญาณมหามุนี รับถวายปัจจัยบูชาธรรม
15.30 น. เสร็จพิธี
15.40 น. สาธุชนผู้มีบุญรับบุญเด็ดกลีบดาวรวย และประกอบโคม

 

ลงทะเบียนพักค้างการอยู่ธุดงค์

  • 17.00 น. ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์ 4 บริเวณวิหารคด คอร์ 32 และพักค้าง ณ มหารัตนวิหารคด

พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์

18.00 น. บูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์

 

พิธีภาคค่ำ สวดมนต์และปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

18.30 น. พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น
  สมาทานการอยู่ธุดงค์ / แผ่เมตตา
20.30 น. สาธุชนผู้มีบุญรับบุญเด็ดกลีบดาวรวย
22.30 น. พักผ่อนในวิหารน้อย

 

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555

ภาคเช้า ปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล

04.30 น. ตื่นนอน / ทำภารกิจส่วนตัว
05.00 น. พระเรืองศักดิ์ เตชวโร นำสวดมนต์ทำวัตรเช้า / นำนั่งสมาธิ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า / ทำภารกิจส่วนตัว

 

พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

09.00 น. สาธุชนเข้าประจำพื้นที่
09.30 น. พระอาจารย์ นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

 

พิธีภาคบ่าย แสดงธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

13.30 น. พระธรรมเทศนา โดย พระภาวนาวิริยคุณ (รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย)
16.00 น. สาธุชนผู้มีบุญ รับบุญเด็ดกลีบดาวรวย
17.00 น. ทำภารกิจส่วนตัว
  • หมายเหตุ: 16.00 -19.00 น. ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์ 5

พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์

18.00 น. บูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์

 

ปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

18.30 น. พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต นำสวดมนต์ทำวัตรเย็น
  สมาทานการอยู่ธุดงค์ / แผ่เมตตา

 

พิธีภาคค่ำ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

19.00 น. พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
  พระเทพญาณมหามุนี แสดงธรรม โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
  • หมายเหตุ: 21.30 - 23.30 น. ลงทะเบียนการอยู่ธุดงค์ 6

พิธีปฏิบัติธรรม / อธิษฐานจิตปีใหม่ ณ บ้านแก้วเรือนทองของคุณยาย

22.00 น. พระสันทัด รวิวณฺโน นำสาธุชนผู้มีบุญ ร่วมปฏิบัติธรรม
  สวดมนต์ / อธิษฐานจิตปีใหม่
00.09 น. เสร็จพิธี

 

วันขึ้นปีใหม่ วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556

 

ภาคเช้า ปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

04.30 น. ตื่นนอน / ทำภารกิจส่วนตัว
  ทำความสะอาดอุปกรณ์อยู่ธุดงค์
05.00 น. พระสุภัสร์ ปภสฺสโร นำสวดมนต์ทำวัตรเช้า
  กล่าวคำลาธุดงค์

 

ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2556 ณ ลานธรรม ฝั่งทิศใต้ มหาธรรมกายเจดีย์

06.15 น. พระภิกษุ – สามเณร พร้อมบริเวณศูนย์กลางพิธี
06.45 น. เริ่มพิธีตักบาตร
  พิธีกร นำอาราธนาศีล 5 / ประธานสงฆ์ ให้ศีล
  ผู้แทนสาธุชน นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
  พระภิกษุ – สามเณร ให้พร / แปรแถวบิณฑบาต
08.00 น. เสร็จพิธีตักบาตร

 

พิธีภาคเช้า ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

09.00 น. สาธุชนเข้าประจำพื้นที่
09.30 น. พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
  พระเทพญาณมหามุนี นำบูชาพระรัตนตรัย นำนั่งสมาธิ นำบูชาข้าวพระ
11.00 น. ผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15 น. เสร็จพิธีภาคสาย

 

พิธีภาคบ่าย ปฏิบัติธรรม ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

12.10 น. รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
13.30 น. พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
  พระเทพญาณมหามุนี นำนั่งสมาธิ
14.25 น พระเทพญาณมหามุนี มอบของที่ระลึก / รับถวายปัจจัย / กล่าวให้โอวาท
15.30 น. เสร็จพิธี
16.00 น. สาธุชนผู้มีบุญ รับบุญเด็ดกลีบดาวรวย ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 1

 

พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์

18.00 น. บูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์

 

ลงทะเบียนพักค้างชุดต้อนรับพระเดินธุดงค์ธรรมชัย

16.00 - 22.00 น. ลงทะเบียนพักค้าง สำหรับผู้ที่จะอยู่ร่วมต้อนรับพระธุดงค์ โครงการธุดงค์ธรรมชัย สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 32

บทความอื่นๆในหมวดนี้