กู้วิกฤติพุทธสถาน Mes Aynak :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

กู้วิกฤติพุทธสถาน Mes Aynak

ระดมชื่อชาวพุทธทั่วโลก

กู้วิกฤติพุทธสถาน Mes Aynak หวั่น !!! ซ้ำรอยบามิยัน

วันนี้ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 16.00 น.  คุณนาเดีย ทาร์ซี (Nadia Tarzi) ประธานสมาคมคุ้มครองโบราณสถานของอัฟกานิสถาน ลูกสาวนักโบราณคดีเอกของโลก ศ.ดร.ทาร์ซี(Prof.Zermayalai Tarzi) ได้ระบุถึงจำนวนรายชื่อชาวพุทธจากทั่วโลก ที่สนับสนุนและลงชื่อคัดค้านการปรับเปลี่ยนโบราณสถานอันเก่าแก่ดั้งเดิมของชาวพุทธ ที่มีชื่อเรียกว่า Mes Aynak ในประเทศอัฟกานิสถาน ให้เป็นเหมืองทองแดงภายในเดือนธันวาคม นี้ ซึ่งขั้นต้นคุณนาเดีย ทาร์ซี  ได้ตั้งเป้าการลงชื่อคัดค้านทั้ง 2 เว็บไซต์ที่ 100,000 รายชื่อ แต่จำนวนการลงชื่อคัดค้านเพิ่มขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว จึงได้ขยายเป็น 200,000 รายชื่อ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555   

โดยเว็บไซต์แรก (http://chn.ge/TstjEm) ขณะนี้มีจำนวนชาวพุทธร่วมลงชื่อคัดค้าน จำนวน 30,223 รายชื่อ เพื่อเสนอต่อองค์การยูเนสโก้ ให้คุ้มครองโบราณสถาน “เมส อาแน็ค” ซึ่งยังขาดอีก 69,777 รายชื่อ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 16.00 น.)

ส่วนเว็บไซต์ที่ 2 (http://chn.ge/Pux8Nr) มีชาวพุทธร่วมลงชื่อคัดค้านแล้ว จำนวน 45,045 รายชื่อ เพื่อเสนอต่อประธานาธิบดีของประเทศอัฟกานิสถาน ให้ชะลอแผนการทำเหมืองทองแดง ยังขาดอีก 54,955 รายชื่อ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 16.00 น.) โดยทั้ง 2 เว็บไซต์รวบรวมรายชื่อผู้คัดค้านได้แล้วถึง 75,268 รายชื่อ

ด้าน นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เหมืองทองแดงในประเทศอัฟกานิสถานที่จีนประมูลได้ บริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางสายไหมและได้มีการพบโบราณสถาน Mes Aynak ทางพระพุทธศาสนาเก่าแก่ มีอายุกว่า 2,000 ปี ถ้าหากลงมือทำเหมืองทองแดงเมื่อไหร่ โบราณสถานดังกล่าวก็จะถูกทำลายไปด้วย จึงอยากให้ชะลอการอนุมัติทำเหมืองแร่ทองแดงดังกล่าวออกไปก่อน     

ส่วนความเคลื่อนไหวในประเทศไทยนั้น องค์กรภาคีเครือข่ายชาวพุทธทั่วประเทศเตรียมตัวเคลื่อนไหวและแสดงพลัง ณ องค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เพื่อช่วยปกป้องพุทธสถาน Mes Aynak ที่เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวพุทธและมนุษยชาติ รวมถึงเป็นสถานที่เก็บรักษาสิ่งมีค่าทางพระพุทธศาสนาอย่างประเมินค่ามิได้จะต้องถูกทำลายลง ซึ่งเป็นการย่ำยีหัวใจชาวพุทธ เพื่อแลกกับประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น การรวมพลังครั้งนี้เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอย่างที่เกิดขึ้นกับพระพุทธรูปที่บามิยันนั่นเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 08-7502-6888 , 08-2458-4222

ท่านสามารถ ศึกษาการลงชื่อได้ที่ dmc.tv

บทความอื่นๆในหมวดนี้