คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี กว่า 900 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี กว่า 900 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีกว่า 900 รูป จาก 163 วัด นำโดยพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 

 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2554 เวลา 15.00 น. ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดปทุมธานี อาทิ พระครูโสภณพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี วัดโสภาราม, พระครูโกศลธรรมสุนทร เจ้าคณะอำเภอสามโคก วัดบ้านพร้าวนอก, พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง วัดมงคลพุการาม และคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีกว่า 900 รูป จาก 163 วัด ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในมหามงคลวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554 โดยมีนายขจรศักดิ์ สิงโตกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

 

โดยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บท “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” และบท “ภูมิพลมหาราชวรัสสะ ชยมังคลคาถา” เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีโดยพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ได้นำคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมนี้ที่วัดพระธรรมกาย ติดต่อกันเป็นปีที่ 13 แล้ว

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้