สังฆทาน 286 วัด ครั้งที่ 76 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

สังฆทาน 286 วัด ครั้งที่ 76
มูลนิธิธรรมกายร่วมกับจังหวัดปัตตานีถวายปัจจัยไทยธรรม คณะสงฆ์ 286 วัด ครั้งที่ 76, มอบทุนครูใต้ ครั้งที่ 45

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2554 มูลนิธิธรรมกายร่วมกับจังหวัดปัตตานี จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 286 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 76, พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 45 และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ช่วงเช้ามีพิธีตักบาตรพระสงฆ์109รูป พระครูนวการโสภณ เจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ – แม่ลาน จ.ปัตตานี เจ้าอาวาสวัดมะกรูด เป็นประธานสงฆ์ มีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเป็นจำนวนมาก จากนั้น พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วโลกมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 45 จำนวน 40 กองทุน แด่คุณครูผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย เวลา 10.00 น. คณะเป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบต่อด้วยพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 286 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และว่าที่ ร.ต.เลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

หลังเสร็จงาน ว่าที่ ร.ต.เลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ กล่าวว่า “ในฐานะที่ดูแลงานด้านความมั่นคง ขอขอบคุณพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้จัดให้มีพิธีในวันนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นการปกป้องพระพุทธศาสนา ให้สามารถดำรงอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้พระภิกษุท่านสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างสะดวก และอยู่อย่างไม่ขาดแคลน เนื่องจากได้มีการถวายปัจจัยไทยธรรมในทุก ๆ เดือน และพี่น้องใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ได้ทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดี ขอให้ทุกท่านรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป”

พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์286วัด 4จังหวัดชายแดนใต้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 7 ปี โดยดำริพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพื่อถวายเป็นกำลังใจแก่พระสงฆ์ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่รักษาพระพุทธศาสนา ไว้ให้เป็นหลักใจของชาวพุทธ และอุทิศบุญกุศลแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยโครงการนี้จะจัดต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์ใน4จังหวัดภาคใต้จะกลับมาปกติดังเดิม

บทความอื่นๆในหมวดนี้