มูลนิธิธรรมกายช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 100,000 ครัวเรือน :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

มูลนิธิธรรมกายช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 100,000 ครัวเรือน

รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

จากสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุด หลายจังหวัดมีน้ำท่วมสูง สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่มีค่า วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายจึงเปิดพื้นที่สำหรับจอดรถชั่วคราว ในฝั่งคลองสามขนาด 150 ไร่ ซึ่งรองรับการจอดรถได้ 5,000 คัน ให้ผู้ประสบอุทกภัยเข้าจอดฟรี และส่งอาหารกล่องไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน 1,000 กล่อง

จากสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้มอบหมายพระภิกษุสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากทั่วประเทศ ส่งถุงยังชีพซึ่งประกอบด้วย อาหาร น้ำดื่มยารักษาโรค พร้อมส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 23 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท อุทัยธานี แพร่ น่าน สุโขทัย ปราจีนบุรี พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ นครนายก นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช กว่า 100,000 ครัวเรือน มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท

ล่าสุดหลายจังหวัดมีน้ำท่วมสูง สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่มีค่า วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายจึงเปิดพื้นที่สำหรับจอดรถชั่วคราว ในฝั่งคลองสามขนาด 150 ไร่ ซึ่งรองรับการจอดรถได้ 5,000 คัน ให้ผู้ประสบอุทกภัยเข้าจอดฟรี และส่งอาหารกล่องไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน 1,000 กล่อง

หน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือจากมูลนิธิธรรมกาย หรือต้องการบริจาคอาหารและปัจจัยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับมูลนิธิธรรมกายสามารถติดติดต่อได้ที่สำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-831-1000 หรือโอนเงินผ่านบัญชี “มูลนิธิปัญญาบารมี” ธนาคารนครหลวงไทย สาขาคลองหลวง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 238-2-2130-7-0

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้