ธารน้ำใจมูลนิธิธรรมกาย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ธารน้ำใจมูลนิธิธรรมกาย

มูลนิธิธรรมกายช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุโขทัย แพร่ น่าน ปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2554 นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ โดยมีจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 30 จังหวัด (รวมสุโขทัย-แพร่-น่านปราจีนบุรี) 283 อำเภอ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 940,961 ครัวเรือน 3,484,587 คน มีผู้เสียชีวิต 37 ราย

พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ทราบว่ามีพระภิกษุสงฆ์สามเณรและประชาชนได้รับความเดือนร้อนเป็นจำนวนมาก จึงมอบหมายให้กัลยาณมิตรในจังหวัดต่างๆ เป็นผู้แทนไปถวายถุงยังชีพ (ซึ่งข้างในบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้จากโครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย) แก่วัด และมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ จ.สุโขทัย แพร่ น่าน และปราจีนบุรี จำนวน 8,000 ชุด

 

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้