กฐินธรรมชัย พุทธศักราช 2554 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

กฐินธรรมชัย พุทธศักราช 2554

"กฐิน" ถือเป็นกาลทานที่เป็นประเพณีอยู่คู่พุทธศาสนิกชนไทยมาช้านาน ซึ่งนอกจากพระสงฆ์จะได้ใช้ผ้ากฐิน และผ้าบริวารเพื่อผลัดเปลี่ยนแทนผ้าที่เก่าลงแล้ว บริวารของ "กฐิน" ยังจะได้นำไปทำนุบำรุงศาสนสถาน และใช้ในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมต่างๆ อีกด้วย ซึ่งในปี พ.ศ.2554 นี้ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จะได้จัดงานกฐินในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2554

กำหนดการงานมหากฐินธรรมชัย

พิธีภาคเช้า

 • 06.30 น. พิธีตักบาตร
 • 09.30 น. ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ
 • 11.00 น. ถวายสังฆทาน

พิธีภาคบ่าย

 • 13.30 น. พิธีทอดกฐินสามัคคี / ปฏิบัติธรรม
 • 15.30 น. เสร็จพิธีทอดกฐิน
 • 18.00 น. คณะสงฆ์ทำพิธีกรานกฐิน

อานิสงส์บุญทอดกฐินสามัคคี

 1. ทำให้มั่งคั่งด้วยโภคทรัพย์สมบัติ
 2. ทำให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน
 3. ทำให้เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ พบเจอแต่บัณฑิตกัลยาณมิตร เพราะบูชาบุคคลที่ควรบูชา
 4. ทำให้มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพศรัทธาของมหาชน
 5. ทำให้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์ ผ่องใส และมีความสุขอยู่เสมอ
 6. ทำให้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิ(Meditation)และเข้าถึงธรรมได้ง่าย
 7. ได้ชื่อว่ารู้จักใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญติดตัวไป ในภพหน้าอย่างเต็มที่
 8. ทำให้มีรูปงาม ผิวพรรณงาม ไม่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มอันประณีต และเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป
 9. ได้บังเกิดในปฏิรูปเทส ภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา
 10. เมื่อละจากโลกมนุษย์แล้วจะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์
บทความอื่นๆในหมวดนี้