สังฆทาน 286 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ ปีที่ 7 ครั้งที่ 74 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

สังฆทาน 286 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ ปีที่ 7 ครั้งที่ 74

วัดพระธรรมกายร่วมกับชาวหาดใหญ่ จัดถวายปัจจัยไทยธรรม

ถวายคณะสงฆ์ 286 วัด 4 จว.ภาคใต้ ปีที่ 7 ครั้งที่ 74

การดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนา มิใช่เพียงแต่มีศาสนทายาท คือ พระภิกษุ สามเณร เป็นผู้ดำรงรักษาไว้เท่านั้น แต่ปัจจัยสำคัญอีกประการ คือ ชาวพุทธทุกคนมีหน้าที่อุปถัมภ์ค้ำจุน ปกป้อง และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จากการเปิดเผยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ระบุว่าผลวิจัยพฤติกรรมของชาวพุทธปัจจุบัน ร้อยละ 25.79 ไม่เคยใส่บาตร ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของชาวพุทธในปัจจุบันที่กำลังถอยห่างจากพระพุทธศาสนาไปทุกขณะ

โครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 77 จังหวัด ทั่วไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงามให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง ให้ชาวพุทธหันมาทำบุญตักบาตรกันมากขึ้น ส่วนข้าวสารอาหารแห้ง ปัจจัยไทยธรรมที่ได้จากโครงการนี้ส่วนหนึ่งนำไปถวายแด่คณะสงฆ์ 286 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ และมอบแก่ชาวบ้าน ทหาร ตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย อาจกล่าวได้ว่า โครงการตักบาตรพระ 77 จังหวัด ทั่วไทย ทำให้เกิดกระแสการตื่นตัวของชาวพุทธหันมาสนใจทำบุญตักบาตรกันมากขึ้น ขณะเดียวกันพิธีถวายปัจจัยไทยธรรม 286 วัด บรรเทาความเดือนร้อนแก่คณะสงฆ์ 286 วัด และรักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ให้ดำรงอยู่ต่อไป

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ระหว่างเวลา 07.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย มอบหมายให้ พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนในการเดินทางมามอบกำลังใจแด่คณะสงฆ์ 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ โดยประสานความร่วมมือกับอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หน่วยงานราชการ เอกชนในพื้นที่ และสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ จัดให้มีพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 7 ครั้งที่ 74, พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 43 และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยกราบนิมนต์ พระราชสิริธรรมเมธี รองเจ้าคณะภาค 18 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายบุญช่วย จังศิริวัฒนธำรง รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อีกทั้ง นายธวัช แท่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา ได้เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต่อมาภาคสาย เวลา 09.00 น.เป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 43 จำนวน 50 กองทุน เวลา 10.00 น. พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 286 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้