วันสมาธิโลก 2552 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วันสมาธิโลก 2552

วันสมาธิโลก 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

 

 

วันอาสาฬหบูชาประจำปีได้ผ่านไปแล้ว ตามด้วยวันเข้าพรรษามหาปวารณา ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนเต็มในพรรษานี้ เป็นโอกาสดีที่ทุกคนจะได้ทบทวนถึงชีวิตที่ผ่านมา เพื่อจะได้แก้ไขข้อบกพร่องบางอย่างที่ได้พลาดพลั้งทำไป รวมทั้งจะได้ตั้งใจปวารณาตนว่า จะทำอะไรให้ชีวิตดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องคิดว่า จะสั่งสมบุญบารมีให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปได้อย่างไร

 

 

ในวันอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งถือว่าเป็นวันอาทิตย์แรกของพรรษานี้ด้วย นับว่าเป็นวันสำคัญมากอีกวันหนึ่งของปี ซึ่งวัดพระธรรมกายจะจัดให้มีพิธีบูชาข้าวพระพุทธเจ้า ซึ่งจัดมาเป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือนมาเป็นระยะเวลากว่าห้าสิบปีแล้ว ตั้งแต่ก่อนสร้างศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม พิธีกรรมช่วงเช้าของวันอาทิตย์ดังกล่าวจะมีการนั่งสมาธิ เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของสมาธิ เนื่องในวันสมาธิโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 6 สิงหาคม

 

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ พระภิกษุจาก 3,000 วัดทั่วประเทศ จะเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในการรับถวายสังฆทาน รวมทั้งพระภิกษุจาก 266 วัดภาคใต้ก็จะมารับผ้าป่าในวันดังกล่าว ซึ่งโดยปกติการจัดทอดผ้าป่าให้ความช่วยเหลือพระภิกษุในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ได้จัดให้มีเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วแต่เป็นการจัดงานใน พื้นที่เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

และเนื่องจากจะมีพระภิกษุมาชุมนุมกันในงานนี้เป็นจำนวนมาก ชาวพุทธทั้งหลายถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลที่จะได้สร้างมหาทานบารมีด้วยการ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่สงฆ์ทั้งมวล ภาพการพร้อมใจกันทำนุบำรุงสังฆมณฑลของชาวพุทธทั้งหลายจะทำให้มั่นใจได้ว่า พระพุทธศาสนาจะยังดำรงคงอยู่ต่อไปอีกนานแสนนานได้

 

 

อีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นที่ตั้งตารอคอยของนักศึกษาภาษาบาลีทั่วประเทศทุกท่าน ก็คือ พิธีมุทิตาสักการะมหาเปรียญธรรมประโยค 9 ปีที่ 22 ซึ่งจัดให้มีขึ้นในช่วงบ่าย และจะมีการถวายทุนการศึกษาให้กับสำนักเรียนบาลีดีเด่นประจำปีอีกด้วย งานมุทิตาสักการะนี้จัดให้มีขึ้นทุกปีเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนให้การ ศึกษาภาษาบาลีเป็นที่แพร่หลายในหมู่ชาวพุทธทั้งพระภิกษุและฆราวาส เพราะเหตุว่า ภาษาบาลีเป็นภาษาเดียวในโลกที่เก็บคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ และพิเศษสุด ปีนี้จะมีพิธีมอบโล่สมณเกียรติคุณ ในการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) สำหรับบรรพชิต ครั้งที่ 1 อีกด้วย ในวันอาสาฬหบูชาเมื่อประมาณ 2500 กว่าปีโน้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงยังพระธรรมจักรให้เป็นไปเพื่อเป็นประโยชน์ใหญ่แก่ มนุษยชาติทั้งหลาย มาบัดนี้พวกเราผู้เป็นอนุชนในยุคปัจจุบันนี้จะได้รับเอาคำสั่งสอนนั้นมา เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเอง โดยกิจกรรมต่างๆ ของงานในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ จะเป็นโอกาสที่พวกเราจะพลาดไม่ได้ ในการที่จะมาสั่งสมบุญบารมีตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์โดยทั่วกัน

 

 

กำหนดการ

พิธีภาคเช้า  
09.30 น. - บูชาพระรัตนตรัย - พิธีปฏิบัติธรรมภาคเช้า เนื่องในวันสมาธิโลก - พิธีบูชาข้าวพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
10.45 น. - พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
พิธีภาคบ่าย  
13.50 น. - พิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรม 9 ประโยค - พิธีมอบทุนการศึกษา แด่สำนักเรียนบาลีดีเด่น
15.25 น. - พิธีถวายไทยธรรม แด่คณะสงฆ์ 3000 วัดทั่วประเทศ - พิธีถวายไทยธรรม แด่คณะสงฆ์ 266 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ - พิธีมอบโล่สมณเกียรติคุณ ในการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) สำหรับบรรพชิต
16.00 น. - ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย - พิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ - พิธีรับถวายปัจจัยบูชาธรรมรับฟังโอวาทจากพระราชภาวนาวิสุทธิ์ - บูชาพระรัตนตรัย
17.00 น. - เสร็จพิธี

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้