วันมาฆบูชา พ.ศ.2551 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วันมาฆบูชา พ.ศ.2551

มาฆประทีป ส่องสว่างจากกลางใจ

วันมาฆบูชา 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

การดำเนินชีวิตด้วยแสงนำทางอันน้อยนิดเป็นอันตรายอันใหญ่หลวง แสงแรกของวันใหม่อาจไม่ให้คำมั่นถึงวันอันเลิศ เพราะว่าโลกของเราถูกครอบไว้ด้วยสังสารวัฏ อันประดุจกรงขังที่มองไม่เห็น ทว่าเต็มไปด้วยสิ่งลวงตา ความปรารถนา และสิ่งทะยานอยากทั้งปวง  เรามาจุดประทีปเพื่อส่องสว่างหนทางที่เราเดิน อันเป็นครรลองของแสงที่มีชีวิต คุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้คนนับแสนนับล้านที่ร่วมฉายแสงระยิบระยับประดับประดาในคืนมาฆบูชา และนี่คือแสงนำจิตใจในภพแห่งจิตกระจ่าง นามว่า "โลก" ของเรา นี่คือแสงธารอันสันติสุข เปี่ยมไปด้วยความหวังที่จะนำพาสรรพชีวิตบนโลกใบนี้ ไปสู่ดินแดนของพระนิพพาน

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เมื่อใดที่เห็นเพ็ญจันทร์กระจ่างฟ้า เป็นสัญญาณว่า วาระแห่งการน้อมสักการบูชาพระมหาปัญญาธิคุณแห่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการน้อมนำแสงแห่งธรรมภายในขยายออกไปเป็นปริมณฑล  ความสว่าง คือ สิ่งแทนใจอัน "สุขสงบ" ดำรงอยู่แล้ว ณ ภายใน ความสว่าง คือ สิ่งแทนใจอัน "ไร้อวิชชา" ซึ่งขจัดมลทินตลอดเส้นทางของนาวาแห่งชีวิต ความสว่าง คือ สิ่งแทนใจอัน "พิสุทธิ์" อำไพ ด้วยพลังแห่งการปฏิบัติธรรม ความสว่างจากประทีปธรรม สะท้อนสภาวธรรมอันสะอาดและสว่างภายในของบุคคลผู้ตามประทีปดวงนั้นขึ้นมา ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านมาเป็นหนึ่งเดียวกับแสงเทียน ที่สาดแสงกลมกลืนกับสันติสุขและดวงปัญญา

 

ความสุขเริ่มต้นด้วยมือของคุณ

ด้วยบาทวิถีอันทักษิณานี้ ธาราแห่งประทีปธรรมจะไหลล้อม "มหาธรรมกายเจดีย์" ซึ่งตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์แห่ง "พระรัตนตรัย" และสัจธรรม และด้วยบาทวิถีอันทักษิณานี้ เราหันเยื้องกายด้านขวา น้อมสักการะแด่ "พระเจดีย์" เป็นการถวายความเคารพอันสูงสุดแด่พระรัตนตรัย และยังเป็นสัญญา แห่งสัญญาณสันติสุข ผ่านใจสู่ใจ โอบโลกใบนี้ไว้ ด้วยสายใย แม้ไม่อาจสัมผัสได้ด้วยสายตา

 

 

รางวัลเวิร์ลเปค

 

ขอเชิญมาสัมผัสช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ ขณะที่เราเดินเวียนประทักษิณ พร้อมกับเพื่อนกัลยาณมิตรนับแสน ที่ต่างถือโคมประทีป ระยับแสง รอบตัวเรา ขอเชิญมาเป็นหนึ่งในเนื้อละอองของสันติภาพ ท่ามกลางมวลมิตรนับแสน ซึ่งต่างเป็นฐานรองรับสันติสุขอันไพบูลย์ ยากนักที่จะพบเห็นได้ บนโลกใบนี้ มาเป็นประดุจน้ำเพียงหยาดหนึ่ง ในสายธารแห่งดวงปัญญา ที่ไหลสู่มหาสมุทรแห่งความหลุดพ้นโดยแท้ อีกทั้งความสุขอันเกษม ภายใต้ร่มเงาสัจจะแห่งพุทธธรรม ขอเชิญทุกท่าน มาร่วมจุดมาฆประทีปธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา ขอให้อรุณเบิกฟ้าของวันใหม่ ส่งสัญญาณวันที่สดใสที่สุดในวันนี้ และวันถัดไป ทุกๆวัน

กำหนดการ

06.30 น. พิธีภาคเช้า ตักบาตร บริเวณลานธรรม หน้ามหาธรรมกายเจดีย์
09.30 น. ปฏิบัติธรรม โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
11.00 น. พิธีถวายดวงประทีป พิธีภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. พิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 26
14.30 น. พิธีถวายปัจจัยสร้างองค์พระธรรมกาย เพื่อประดิษฐาน ณ วัดในประเทศศรีลังกา 101 องค์
17.00 น. พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม เพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ครั้งที่ 2
18.30 น. พิธีเวียนประทักษิณ และจุดมาฆประทีป
20.00 น. เสร็จพิธี

ประมวลภาพ

บทความอื่นๆในหมวดนี้