พิธีจุดโคมมาฆประทีป พ.ศ.2550 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีจุดโคมมาฆประทีป พ.ศ.2550

พิธีจุดโคมมาฆประทีป

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2550 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

วัดพระธรรมกายได้จัดให้มีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ จุดดวงประทีปสว่างไสวนับแสนดวง เพื่อบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกับสาธุชนจากหลากหลายเชื้อชาติทั่วโลกนับแสนท่าน รวมกันเป็นมหาสมาคม เพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมและน้อมถวายดวงประทีปเป็นพุทธบูชา สร้างความสมัครสมานสามัคคี และความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์

 

สันติสุขและสันติภาพโลก ล้วนเริ่มจากตัวเรา

ในขณะที่การสู้รบและการก่อการร้ายแพร่ระบาดไปทั่วโลก สันติสุขของโลกยังเป็นจริงได้อีกหรือ? คำตอบที่ได้มีทั้งรับและปฏิเสธ

สันติสุขของโลกเกิดขึ้นได้จริง ถ้าเราเปิดใจรับสันติภาพ และปฏิเสธสงคราม ความเกลียดชัง และการเลือกปฏิบัติต่อกัน ให้เรามองเพื่อนมนุษย์ที่ดูแตกต่างกันภายนอกด้วยจิตเมตตาปรารถนาดี สันติสุขจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าคุณคิดว่าสันติภาพเป็นเพียงความรับผิดชอบของผู้นำประเทศ, รัฐบาล, นักเคลื่อนไหว หรือใครๆที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง สันติภาพโลกจะเกิดขึ้นได้จากภายในเท่านั้น... คือ ภายในดวงใจของแต่ละบุคคล ใครๆก็สามารถร่วมสร้างสรรค์สันติภาพโลกได้ โดยสร้างสันติสุขขึ้นในใจของตนเป็นอันดับแรก ด้วยการเจริญสมาธิภาวนา และพัฒนาเป็นความรักความเมตตาต่อผู้คนทุกหมู่เหล่า แม้แต่ผู้ที่ทำร้ายเรา เราจะสามารถแผ่ขยายสันติภาพและความสุขไปยังผู้อื่น รวมถึงให้อภัยแก่ผู้ที่ล่วงเกินต่อเราได้ ก็ต่อเมื่อใจของเราเปี่ยมไปด้วยความสงบสุขเท่านั้น

 

 

ผู้คนนับแสนรวมตัวกันรอบมหาธรรมกายเจดีย์ท่ามกลางแสงเทียนในวันมาฆบูชา

วัดพระธรรมกายขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน เข้าร่วมมหาสมาคม ในวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ วันที่ 3 มีนาคม ซึ่งทางวัดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีสาธุชนนับแสนจากหลากหลายเชื้อชาติและศาสนาทั่วโลก เดินทางมาร่วมประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกัน ณ เบื้องหน้าองค์มหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ พร้อมทั้งอุทิศบุญกุศลแก่บรรพชน ญาติสนิท มิตรสหาย แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอเชิญทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ ร่วมชมความงามขององค์พระมหาธรรมกายเจดีย์ท่ามกลางเปลวประทีปนับแสนดวง และน้อมใจสู่ความสว่างไสวภายใน

 

 

 

สันติภาพอยู่ในมือของคุณ

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชน และชาวโลก องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประธานโอวาทปาติโมกข์ อันเป็นคำสอนอันประเสริฐ เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติอันถูกต้องดีงาม เพื่อสร้างสรรค์สันติสุขให้กับทุกๆคน

 

 

หลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ท่ามกลางนักปฏิบัติธรรมนับแสน แผ่ขยายความปรารถนาดี ความสุข และความสว่างไสวอันไม่มีประมาณ ไปสู่สรรพสัตว์ในทุกแห่งหน ภาพนี้จะเป็นภาพแห่งการเริ่มต้นสันติภาพโลก

ผู้ร่วมงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทางวัดพระธรรมกายยินดีต้อนรับทุกๆท่าน และขอความร่วมมือทุกท่านได้แต่งกายสุภาพ และใส่ชุดสีขาวมาร่วมประกอบพิธี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ขอเชิญมาร่วมสร้างบุญใหญ่โดยถ้วนหน้ากัน

กำหนดการ

 

06:00 น. พิธีตักบาตร หน้ามหาธรรมกายเจดีย์
09:30 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ นำฏิบัติธรรม
11.00 น. พิธีถวายดวงประทีป (มาฆบูชา) พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
01.20 น. พิธีมอบโล่พระราชทานฯ การตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 25
03.00 น. พิธีถวายปัจจัย สร้างสร้างเสาค้ำฟ้า สภาธรรมกายสากล
03.35 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ให้โอวาทในการสร้างบารมี
05.30 น. พร้อมกัน ณ ลานมหาธรรมกายเจดีย์
05.45 น. ถวายรางวัลสันติภาพ Universal Peace Award ศรีลังกา แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์
06.10 น. พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World PEC) ครั้งที่ 1
06.40 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์นำสวดมนต์, ปฏิบัติธรรม
07.10 น. เวียนประทักษิณ, สวดบูชามาฆฤกษ์, จุดมาฆประทีป, อธิษฐานโคมมาฆประทีป
08.30 น. เสร็จพิธี

 

ประมวลภาพ

บทความอื่นๆในหมวดนี้