วัดแม่ลายเตียนอาง :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
ประมวลภาพพิธีทอดกฐิน พ.ศ.2556 วัดแม่ลายเตียนอาง
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประมวลภาพ “พิธีทอดกฐิน” พ.ศ.2556 ณ วัดแม่ลายเตียนอาง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

read more
วัดแม่ลายเตียนอาง จังหวัดเชียงใหม่
24 ตุลาคม พ.ศ. 2556

วัดแม่ลายเตียนอาง เลขที่ 222 หมู่ 10 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

read more