วัดแม่ลาย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
วัดแม่ลาย จังหวัดเชียงใหม่
3 มกราคม พ.ศ. 2557

วัดแม่ลาย อำเภอบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

read more