มหาปูชนียาจารย์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

เมื่อวันเพ็ญเดือน ๑๐ พ.ศ. ๒๔๖๐ พระมงคลเทพมุนี พากเพียรปฏิบัติโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เลือนหายไปเป็นเวลาเกือบ ๒,๐๐๐ ปี หลังพุทธปรินิพพานกลับคืนมาใหม่ เมื่อค้นพบวิชชาธรรมกายแล้ว ท่านก็ทุ่มเททำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสอนหลักการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายแก่มหาชนตลอดชีวิต โดยมีหลักสูตรสำเร็จในการปฏิบัติธรรมคือ หยุดเป็นตัวสำเร็จ และก่อนที่พระมงคลเทพมุนีจะมรณภาพในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ท่านได้ฝากฝังให้บรรดาศิษย์ผู้ใกล้ชิดช่วยกันเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปสู่ชาวโลกต่อไป

หลวงพ่อธัมมชโย มีความสนใจในพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังเยาว์วัย เมื่อได้พบกับคุณยายอาจารย์ฯ ท่านก็ทุ่มเทศึกษาวิชชาธรรมกายจนกระทั่งมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีมาก คุณยายอาจารย์จึงมอบหมายให้ท่านเป็นผู้สอนธรรมะแก่สาธุชน หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ แล้ว ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ท่านได้เข้าพิธีบรรพชา อุปสมบทอุทิศชีวิต ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้รับฉายาว่า ธัมมชโย แปลว่า ผู้ชนะโดยธรรม โดยมีพระเทพวรเวที (ปัจจุบันคือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ) เป็นพระอุปัชฌาย์

คุณยายอาจารย์ฯ เป็นศิษย์ของพระมงคลเทพมุนี ท่านมีความเชี่ยวชาญในวิชชาธรรมกายขั้นสูงและมีญาณทัศนะที่แม่นยำจนได้รับคำชมจากพระมงคลเทพมุนีว่า เป็นหนึ่งไม่มีสอง หลังจากที่พระมงคลเทพมุนีมรณภาพ คุณยายอาจารย์ยังคงสอนธรรมปฏิบัติอยู่ที่บ้านพักในบริเวณวัดปากน้ำ ต่อมามีลูกศิษย์ไปเรียนธรรมปฏิบัติกับท่านจนเนืองแน่น จึงต้องขยับขยายพื้นที่ด้วยการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ ซึ่งต่อมาก็คือวัดพระธรรมกาย คุณยายอาจารย์นอกจากจะเป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายแล้ว ยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งปวงของวัดพระธรรมกายอีกด้วย

 

บทความในหมวดนี้
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ประวัติ พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร


หลวงพ่อธัมมชโย

ประวัติ หลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย


มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เกิดเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2452 ซึ่งตรงกับ วันพุธ ขึ้น 10 ค่ำ เดือนยี่ ปีระกา ที่อำเภอนครไชยศรี จังหวัดนครปฐม คุณยายเป็นบุตรคนที่ 5 ในจำนวนพี่น้องชายหญิงทั้งหมด 9 คน มีบิดาชื่อ พลอย มีมารดาชื่อ พัน ประกอบอาชีพทำนา ฐานะของครอบครัวจัดอยู่ในระดับปานกลาง


 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
วัดโบสถ์บน บางคูเวียง
23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานที่สำคัญ 1 ใน 6 แห่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร บนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ วัดแห่งนี้เป็นสถานที่บรรลุธรรมของท่าน

read more
วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานที่สำคัญ 1 ใน 6 แห่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร บนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ วัดแห่งนี้เป็นสถานที่เกิดในเพศสมณะของท่าน

read more
อนุสรณ์สถาน มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2535 ถือเป็นก้าวแรกของการสถาปนาอนุสรณ์สถาน มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ณ แผ่นดินรูปดอกบัว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้พร้อมใจกันน้อมถวายที่ดินอันเป็นแผ่นดินบ้านเกิดของท่าน แด่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพื่อสร้างอนุสรณ์สถาน มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

read more
เส้นทางมหาปูชนียาจารย์
12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ คือ เส้นทางของสถานที่สำคัญ 7 แห่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร

read more
๑๒๗ ปี พระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมาร
24 กันยายน พ.ศ. 2554

พระมงคลเทพมุนี หรือ หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ท่านมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมจนกระทั่งได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวได้ไปรู้ไปเห็นว่า นอกจากมาร ๕ ฝูงที่คอยเบียดเบียนสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วยังมีเบื้องหลังที่เป็น “ฉากหลัง” ที่เป็นต้นเหตุของมาร ๕ ฝูงนี้ จึงเป็นความปรารถนาของท่านที่จะปราบมารทั้ง ๕ ฝูงและฉากหลังให้หมดไปศิษยานุศิษย์จึงได้ถวายนามท่านว่า “พระผู้ปราบมาร”

read more
กำหนดการวันคล้ายวันเกิด ๑๒๗ ปี พระมงคลเทพมุนี
23 กันยายน พ.ศ. 2554

กำหนดการวันคล้ายวันเกิด 127 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ สภาธรรมกายสากล / มหาธรรมกายเจดีย์

read more
๙๔ ปี วิชชาธรรมกาย
7 กันยายน พ.ศ. 2554

“ธรรมกาย” คือกายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, “วิชชา” แปลว่า ความรู้แจ้ง, “วิชชาธรรมกาย”แปลว่า ความรู้แจ้งเรื่องธรรมกาย, หมายถึงความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งด้วยธรรมจักขุของพระธรรมกายอันเป็นแก่นแท้ดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา สามารถกำจัดทุกข์ได้ เป็นชั้นๆ จนหมดกิเลสเข้าถึงบรมสุข คือ พระนิพพาน

read more
กำหนดการวันครูวิชชาธรรมกาย 2554
5 กันยายน พ.ศ. 2554

ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2554 นี้ ทางวัดพระธรรมกาย และศิษยานุศิษย์ของ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ทั่วโลก ต่างได้จัดให้มีพิธีฉลองวันครูวิชชาธรรมกายขึ้นเป็นประจำเ หมือนอย่างทุกปีที่ผ่านมา

read more
คุณยายผู้ทรงคุณธรรม
27 มกราคม พ.ศ. 2554

หลังจากที่คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ได้ละสังขารไปแล้ว ทุกๆ คืน ที่บริเวณหน้าเรือนทองของท่าน ณ สภาธรรมกายสากล หลังพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้คุณยายเสร็จแล้ว จะมีพระอาจารย์ขึ้นแสดงธรรมเรื่องคุณธรรมของคุณยาย โดยขึ้นแสดงธรรมวันละ ๑ รูป ซึ่งแต่ละรูปท่านก็จะมีความประทับใจในคุณยาย ผู้เป็นครูบาอาจารย์ แตกต่างกันไปบ้างหรือเหมือนกันบ้าง

read more
วันครูวิชชาธรรมกาย 2552
4 กันยายน พ.ศ. 2552

พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายเนื่องในวันครูวิชชาธรรมกาย และร่วมพิธีตอกเสาเข็ม "ต้นมหาสมบัติ จักรพรรดิ สร้างอาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ ฯ" เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2552

read more
วันครูวิชชาธรรมกาย 2551
14 กันยายน พ.ศ. 2551

การค้นพบวิชชาธรรมกาย วันครูวิชชาธรรมกาย คือวันที่เหล่าศิษยานุศิษย์ ต่างรำลึกถึงวันที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) สละชีวิตเป็นเดิมพัน ในการปฏิบัติธรรมเพื่อค้นหาสัจจธรรมของชีวิต หรือธรรมะที่แท้จริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบในวันตรัสรู้ นั่นก็คือ วิชชาธรรมกายนั่นเอง ซึ่งนับนานกว่า 2000 ปีหลังพุทธปรินิพพาน ที่คำสอนที่แท้จริงในด้านการปฏิบัติเพื่อบรรลุซึ่งมรรคและผลได้เลือนหายไป คงเหลือไว้แต่คำว่า ”ธรรมกาย” ในพระไตรปิฎกเท่านั้นเอง

read more
วันธรรมชัย 2551
27 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ทวยเทพผู้สถิต ณ ผาดำเอย ข้าฯ ผู้ครองผ้ากาสาวพัสตร์ อันเป็นธงชัยของพระอรหันต์ ขอปักธงรบอหิงสา ปรโมธัมโม ขึ้น ณ ที่นี้ ด้วยดวงใจข้า เหนือขุนเขาอันเป็นสิริ ข้าฯ ขอประกาศว่า ตราบใดที่ สรรพสัตว์ทั้งหลายยังอยู่ในความทุกข์ และยังเป็นบ่าวทาสของพญามาร ข้าฯ จะขออยู่เยี่ยงนี้ ย่ำธรรมเภรี สืบต่อไป และจะขอเข้าพระนิพพานเป็นคนสุดท้าย ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุขเทอญ

read more
123 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
10 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ณ หมู่บ้านชนบทของอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ 123 ปีที่ก่อน เด็กชายสด มีแก้วน้อย หรือที่ต่อมารู้จักกันดีในนาม “หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ” ได้ถือกำเนิดขึ้นมา พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ จุติมาสู่โลกนี้ด้วยภารกิจเพื่อมาเป็นแสงสว่างดับทุกข์แก่มวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลาย

read more
วันครูวิชชาธรรมกาย พ.ศ.2550
26 กันยายน พ.ศ. 2550

ในวันพุธที่ 26 กันยายน ที่กำลังจะมาถึงนี้ นักปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงวิชชาธรรมกายทุกท่าน และผู้ที่มีความศรัทธาในพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ต่างตั้งตารอคอยที่จะมาร่วมกันเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 90 ปี ที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้บรรลุวิชชาธรรมกาย พิธีกรรมวันครูวิชชาธรรมกายในปีนี้ จะมีกิจกรรมบุญพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ พิธีเทคอนกรีตหล่อเสาต้นที่ 2 ของชั้นสองของมหารัตนวิหารคด ฝั่งทิศตะวันออกเฉียงใต้

read more
122 ปี พระมงคลเทพมุนี พิธีประดิษฐานดวงแก้วบรมจักรพรรดิ ณ แผ่นดินกลางน้ำ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
10 ตุลาคม พ.ศ. 2549

ในวาระครบรอบ 122 ปี วันคล้ายวันก่อเกิดกายเนื้อของยอดมหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย อันเป็นจุดเริ่มต้นของ “กายธรรม” อันประเสริฐ เหล่าศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่วัดปากน้ำทุกคน จึงพร้อมใจกันร่วมกันสถาปนามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ให้สถิตสถาพรยังแผ่นดินเกิดของท่าน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2549

read more