ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง จังหวัดเชียงใหม่
10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เลขที่ 147 หมู่ 13 บ้านหนองบวกช้าง ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

read more