ข่าว :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
หนังสือพิมพ์สยามรัฐประกาศขอขมาพระราชภาวนาวิสุทธิ์
22 ตุลาคม พ.ศ. 2544

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ประกาศขอขมาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) กรณีการนำเสนอข่าว “กรณีวัดพระธรรมกาย” โดยใช้ข้อความไม่ตรงกับความจริง (จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ปีที่ 52 ฉบับที่ 17710 วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2544)

read more
นิตยสารสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ประกาศขอขมา กรณีวัดพระธรรมกาย
3 ตุลาคม พ.ศ. 2544

นิตยสารสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ประกาศขอขมาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) กรณีการนำเสนอข่าว “กรณีวัดพระธรรมกาย” โดยใช้ข้อความซึ่งไม่เป็นความจริง (จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ปีที่ 52 ฉบับที่ 17691 วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2544)

read more
หนังสือพิมพ์สยามรัฐประกาศขอขมา กรณีวัดพระธรรมกาย
16 กันยายน พ.ศ. 2544

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ประกาศขอขมาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) กรณีการนำเสนอข่าว “กรณีวัดพระธรรมกาย” โดยใช้ข้อความที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง (จากหนังสือสยามรัฐ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2544)

read more