กิจกรรม :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย
2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การบวชถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ชายไทยที่มีอายุครบบวชต่างก็เลือกที่จะถือครองผ้ากาสาวพัสตร์เพื่อที่จะใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ฝึกฝนอบรมตนเองให้เปี่ยมล้มด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ตามแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ไว้ ซึ่งเมื่อบวชแล้วผู้บวชจะสามารถนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และเป็นทายาทสืบทอดพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยืนยงคงอยู่ คู่ผืนแผ่นดินไทยตราบชั่วกาลนาน

read more
โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๕๐๐,๐๐๐ คน
2 เมษายน พ.ศ. 2553

อุบาสิกา คือ ตำแหน่งของสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย ทำหน้าที่ในการอุปถัมภ์บำรุงและปกป้องคุ้มภัยให้แก่พระพุทธศาสนามาตลอดอายุพุทธกาล ดังเช่น มหารัตนอุบาสิกาวิสาขา ผู้สร้างบุพพาราม วัดสำคัญในสมัยพุทธกาล จวบจนถึงปัจจุบันอุบาสิกาก็ยังคงเป็น ๑ ใน ๔ เสาหลักแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเหมือนเมื่อครั้งพุทธกาล

read more
วันรวมพลังดาวแห่งความดี ครั้งที่ 4 2552
12 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เป็นดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่ต้องการปลูกฝังศีลธรรมอันดีงามแก่เยาวชน ด้วยการพัฒนานิสัยผ่านกิจกวัตรกิจกรรมประจำวันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดนิสัยที่พึงประสงค์อย่างชัดเจนและถาวร โดยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2550 เป็นต้นมา

read more
วันสมาธิโลก 2552
2 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ในวันอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งถือว่าเป็นวันอาทิตย์แรกของพรรษานี้ด้วย นับว่าเป็นวันสำคัญมากอีกวันหนึ่งของปี ซึ่งวัดพระธรรมกายจะจัดให้มีพิธีบูชาข้าวพระพุทธเจ้า ซึ่งจัดมาเป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือนมาเป็นระยะเวลากว่าห้าสิบปีแล้ว ตั้งแต่ก่อนสร้างศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม พิธีกรรมช่วงเช้าของวันอาทิตย์ดังกล่าวจะมีการนั่งสมาธิ เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของสมาธิ เนื่องในวันสมาธิโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 6 สิงหาคม

read more
ธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 2552
13 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ในสมัยพุทธกาลเมื่อถึงฤดูฝน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบรมพุทธานุญาต ให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาตามวัดวาอาราม หรือบริเวณที่กำหนดขึ้นเป็นเวลา 3 เดือน จึงเป็นโอกาสอันดี ที่พระภิกษุสามเณรจะได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย และประพฤติ ปฏิบัติธรรม สั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา จึงเกิดประเพณีอันสืบเนื่องมาแต่โบราณว่า ชายไทยต่างนิยมอุปสมบทเป็นพระภิกษุ

read more
วันวิสาขบูชา 2552
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

วันวิสาขบูชา เป็นหนึ่งในวันสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาเพราะ เป็นวันที่ชาวพุทธได้มาร่วม รำลึกและเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญสามประการที่เกี่ยวเนื่องด้วยองค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า วันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระองค์ ในคืนวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกทางจันทรคติ

read more
วันคุ้มครองโลก 2552
22 เมษายน พ.ศ. 2552

เมื่อวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน เวียนมาบรรจบคราใด นั่นคือสัญญาณอันเป็นมหามงคลว่า ลูกพระธัมฯ ทุกท่าน กำลังจะได้มีโอกาสสั่งสมมหาทานบารมี ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีกันอีกวาระหนึ่ง โดยในวันคุ้มครองโลกปีนี้ พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เมตตาจัดให้มีพิธีถวายมหาสังฆทาน 30,000 กว่าวัด ณ มหารัตนวิหารคด และพิธีหล่อองค์พระธรรมกายประจำตัวปิดเจดีย์ ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์

read more
มาฆบูชา 2552
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงฝึกพระองค์แล้ว ประเสริฐกว่าผู้ฝึกทั้งหลาย เป็นนักพรตผู้สงบ ประเสริฐกว่าผู้สงบทั้งหลาย พระองค์ทรงหลุดพ้นแล้ว ประเสริฐกว่าผู้หลุดพ้นทั้งหลาย พระองค์ทรงข้ามพันการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้ว ประเสริฐกว่าผู้ข้ามพ้นทั้งหลาย

read more
กฐินปี 51 กฐินหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ในช่วงกาลทานของปีนี้ นับเป็นบุญพิเศษ และเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของวัดพระธรรมกาย ที่จะได้ทอดกฐินสามัคคี บูชาธรรมหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2551 โดย มีรูปหล่อทองคำ เป็นองค์แทนของท่าน บุญใหญ่ครั้งนี้ จะมีอานิสงส์ดุจเดียวกับสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ เพราะท่านได้เข้าถึงและเป็นหนึ่งเดียวกับพระธรรมกาย นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน

read more
หล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ 10 ตุลาคม พ.ศ.2551
10 ตุลาคม พ.ศ. 2551

อีกครั้งหนึ่ง ที่ลูกพระธัมฯ หลานหลวงปู่ฯ ได้พร้อมใจกันมาจากทั่วทุกสารทิศ ทั้งในประเทศ และที่มาจากต่างประเทศ ร่วมหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณ หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2551 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบ 124 ปี ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ

read more
เทศกาลงานบรรพชาอุปสมบท
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

วัดพระธรรมกายได้จัดการบวชให้มีขึ้นทุกปี ทั้งภาคฤดูร้อนและในตอนเข้าพรรษา ทางวัดจึงได้จัดสถานที่ให้เหมาะสมที่จะใช้เป็นที่อบรมกุลบุตร ที่จะมาบวชเป็นพระในพระศาสนา และยังปรับหลักสูตรการอบรมเพื่อให้พระได้ใช้เวลาที่มาบวชไปเพื่อความบริสุทธิอย่างแท้จริง

read more
วันวิสาขบูชา พ.ศ.2551
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ในวันวิสาขบูชาที่กำลังจะมาถึงนี้เราจะได้ร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญของโลก อย่างมีคุณค่าโดยเฉพาะในปีนี้ ตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2551 จะมีการรวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจำนวน 200,000 คนจากทุกทิศทั่วประเทศไทย ที่รู้จักกันในนาม V-Star (Virtuous Star) ดาวแห่งความดี หรือเยาวชนผู้ที่สมัครเข้าร่วมการประกวดในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยเราจะได้ยึดเอาวันสำคัญวิสาขบูชานี้ อันเป็นวันต้นแบบแห่งการทำความดีของพระพุทธเจ้า

read more
วันคุ้มครองโลก พ.ศ.2551
22 เมษายน พ.ศ. 2551

วันคุ้มครองโลกถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2513 และมีอย่างต่อเนื่องทุกปีในวันที่ 22 เมษายน เนื่องจากผู้คนเริ่มตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกถูกทำลายลง อีกทั้ง ทุกวันนี้ผู้คนบนโลก ยังต้องเผชิญกับปัญหาความรุนแรงของสงครามทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งมีให้เห็นมากมาย จากปัญหาดังกล่าว องค์กรต่างๆ จึงรณรงค์เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองโลก

read more
วันมาฆบูชา พ.ศ.2551
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

การดำเนินชีวิต ด้วยแสงนำทางอันน้อยนิด เป็นอันตรายอันใหญ่หลวง แสงแรกของวันใหม่อาจไม่ให้คำมั่นถึงวันอันเลิศ เพราะว่าโลกของเราถูกครอบไว้ด้วยสังสาร อันประดุจกรงขังที่มองไม่เห็น ทว่า เต็มไปด้วยสิ่งลวงตา ความปรารถนา และสิ่งทะยานอยากทั้งปวง เรามาจุดประทีปเทียน มาส่องสว่างหนทางที่เราเดิน อันเป็นครรลองของแสงที่มีชีวิต

read more
ทอดกฐินสามัคคี 2550
4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

“ทอดกฐิน” อริยประเพณีที่สืบทอดมากว่า 2,500 ปี นับตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธองค์ยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่จวบจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกยุคทุกสมัย มีความศรัทธาเลื่อมใสว่าเป็น “ยอดของมหากุศล” จะเป็นเหตุนำให้ผู้ที่ได้มีส่วนในการทอดกฐินนั้น ได้อานิสงส์อันยิ่งใหญ่สุดประมาณ

read more
วันธรรมชัย พ.ศ.2550 และพิธีเทคอนกรีตสร้างหลังคามหารัตนวิหารคด
27 สิงหาคม พ.ศ. 2550

กำหนดการวันธรรมชัย พ.ศ.2550 และพิธีเทคอนกรีต สร้างหลังคามหารัตนวิหารคด ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

read more
วันสมาธิโลก พ.ศ.2550
5 สิงหาคม พ.ศ. 2550

พิธีกรรมช่วงเช้าของวันอาทิตย์ดังกล่าวจะมีการนั่งสมาธิ เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของสมาธิ เนื่องในวันสมาธิโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 6 สิงหาคม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย อาทิ พระภิกษุจาก 3,000 วัดทั่วประเทศ จะเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีถวายสังฆทาน รวมทั้งพระภิกษุจาก 266 วัดภาคใต้ก็จะมารับผ้าป่าในวันดังกล่าว

read more
วิสาขประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

วันวิสาขบูชาในปีนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2550 วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้มีพิธีสักการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างตระการตาอีกครั้งหนึ่ง เริ่มต้นวันใหม่แห่งวันวิสาขปุณณมีด้วยการตักบาตรสร้างมหาทานบารมี ในช่วงสายมีการนั่งสมาธิภาวนากลั่นใจให้ใสสว่าง ตามด้วยการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์นับพันรูป ช่วงบ่ายมีพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตในพระพุทธศาสนา ของสามเณร 7 รูป เพื่อเดินตามรอยบาทพระศาสดา ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย

read more
วันคุ้มครองโลก พ.ศ.2550
10 เมษายน พ.ศ. 2550

ด้วยความตั้งใจจริงของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ในการที่จะให้พระสงฆ์จากทุกนิกายที่มีอยู่ทั่วประเทศมารวมตัวกัน โดยการปรารภเหตุแห่งการมาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีในวาระโอกาสสำคัญของปี ด้วยน้ำใสใจจริงที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับสังฆมณฑล อันจะนำมาซึ่งความผาสุกของโลกต่อไป สาธุชนต่างกระตือรือร้นที่จะมาร่วมเอาบุญ ช่วยจัดเตรียมงานพิธีเฉลิมฉลองในครั้งนี้ เยาวชนชาวพุทธจำนวนมากใช้เวลาในช่วงปิดเทอมมาเป็นกำลังอาสาสมัครอย่างสนุกสนาน แม่ครัวมืออาชีพระดับตะหลิวทองคำหลายต่อหลายท่าน อาสามาช่วยทำอาหารเช้าและเพลถวายพระ 50,000 รูป และเลี้ยงสาธุชนที่จะมาร่วมงานในวันนั้น ซึ่งรวมแล้วคาดว่าจะมาร่วมบุญกันเป็นเรือนแส

read more
พิธีจุดโคมมาฆประทีป พ.ศ.2550
3 มีนาคม พ.ศ. 2550

วัดพระธรรมกายขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน เข้าร่วมมหาสมาคม ในวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ วันที่ 3 มีนาคม ซึ่งทางวัดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีสาธุชนนับแสนจากหลากหลายเชื้อชาติและศาสนาทั่วโลก เดินทางมาร่วมประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกัน ณ เบื้องหน้าองค์มหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ พร้อมทั้งอุทิศบุญกุศลแก่บรรพชน ญาติสนิท มิตรสหาย แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย

read more