ปฐมเริ่ม ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ปฐมเริ่ม ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4

ปฐมเริ่ม ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, สถาบันการศึกษาต่างๆ และ 40 องค์กรภาคี จัด “โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 ธรรมยาตรา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก” ระหว่างวันที่ 2 – 28 มกราคม พ.ศ.2558 โดยมีคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 1,130 รูป จากทั่วประเทศ ออกเดินธุดงค์ใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี, นนทบุรี, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, นครปฐม, สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเส้นทางที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร จาริกไปเพื่อปฏิบัติธรรมและสอนธรรมะ โดยคณะพระธุดงค์ได้เดินตามรอยพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ เพื่อปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมตามท่านไปด้วย

สำหรับวันแรกของการเดินธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 มีจุดเริ่มต้นที่มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เดินนำขบวนคณะพระธุดงค์ ในโอกาสนี้มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาร่วมต้อนรับคณะพระธุดงค์อย่างเนืองแน่น และในวันนี้ คณะพระธุดงค์ได้เดินผ่านเส้นทางถนนสีขาว ผ่านทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีจุดพักระหว่างทางที่ปั๊มน้ำมันพีที (PT) เชียงราก จากนั้น ได้เดินธุดงค์ต่อไปยังจุดหมายปลายทางในวันนี้ คือ มหาวิทยาลัยปทุมธานี รวมระยะทาง 21 กิโลเมตร ระหว่างเส้นทางการเดินธุดงค์มีพุทธศาสนิกชนให้การต้อนรับด้วยการโปรยกลีบดอกดาวรวย (ดอกดาวเรือง) ตลอดเส้นทาง พร้อมทั้งกล่าวสาธุการ แม้ว่าอากาศจะร้อนแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค์แต่อย่างไร เพราะทุกท่านต่างตั้งใจเดินทางมาเอาบุญใหญ่อย่างเต็มที่ สร้างความปลื้มปีติให้กับทุกท่าน นอกจากนี้ที่จุดพักระหว่างทางได้มีคณะเจ้าภาพนำปานะมาให้การต้อนรับคณะพระธุดงค์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความเบิกบานในบุญกันถ้วนหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้