วัดแม่ลายเตียนอาง จังหวัดเชียงใหม่ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

วัดแม่ลายเตียนอาง จังหวัดเชียงใหม่

วัดแม่ลายเตียนอาง (Wat Maelaitien-ang)

ที่ตั้ง

 • เลขที่ 222 หมู่ 10 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
 • 222 Moo10, Bo Luang, Hot, Chiang Mai, Thailand, Postal code: 50240

ติดต่อวัดแม่ลายเตียนอาง

 • หมายเลขโทรศัพท์ 086-016-3074
 • Tel: 086-016-3074

เจ้าอาวาส

พระวัย ปหฏฺโฐ (Phra Wai Pahattho)

 • อายุ 44 ปี พรรษา 16
 • ตำแหน่งหน้าที่: รักษาการณ์เจ้าอาวาสวัดเตียนอาง

ข้อมูลเบื้องต้น

 • อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 147 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 108)
 • อยู่ห่างจากวัดพระธรรมกาย ประมาณ 696 กิโลเมตร (ทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 1 และถนนพหลโยธิน)

ประวัติความเป็นมา

วัดแม่ลายเตียนอาง ตั้งอยู่บนยอดดอยที่ห่างไกลความเจริญ เริ่มก่อตั้งสร้างวัดครั้งแรก ประมาณ ปี พ.ศ.2527 โดย นายอ้าย ปู่ขาว ได้ถวายที่ดินจำนวน 7 ไร่ เพื่อนำมาสร้างเป็นที่พักสงฆ์ สำหรับประกอบพิธีกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนา

วัดแม่ลายเตียนอาง ได้กลายเป็นวัดร้างไปเมื่อปี พ.ศ.2546 ไม่มีผู้ดูแลรักษาเป็นเวลา 5 ปี จนมีชาวพุทธศาสนิกชนกลุ่มหนึ่งได้ไปนิมนต์พระภิกษุให้มาจำพรรษา แต่ก็มีพระภิกษุที่จรมาอยู่ 2 เดือนบ้าง 3 เดือนบ้าง แต่อยู่ได้ไม่นานก็ย้ายออกไป จนเมื่อปี พ.ศ.2551 พุทธศาสนิกชนได้ไปนิมนต์พระภิกษุที่บ้านขุนให้มาอยู่ประจำ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูสังวร สิทธิโชติ และพระจันทร์แก้ว จากวัดบ้านขุน ได้ประสานงานนิมนต์ให้พระอาจารย์วัย ปหฏฺโฐ ให้มาอยู่ประจำที่วัดแม่ลายเตียนอาง ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551 เพื่อมาดูแลศาสนสถานและศาสนวัตถุที่เป็นสมบัติของวัด และสั่งสอนชาวพุทธให้ได้รับความรู้ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา

ลำดับเจ้าอาวาส

 • เจ้าอาวาสรูปที่ 1 พระถนอม
 • เจ้าอาวาสองรูปที่ 2 พระจันทร์สวย
 • เจ้าอาวาสรูปที่ 3 พระชัย
 • เจ้าอาวาสรูปที่ 4 พระบุญปั้น ฐิติญาโณ
 • รักษาการเจ้าอาวาส ในปัจจุบัน พระวัย ปหฏฺโฐ

กิจกรรม

นอกเหนือไปจากกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และสอนการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) แล้ว วัดแม่ลายเตียนอางได้จัดโครงการต่างๆ เพื่อเผยแผ่และฟื้นฟูพระพุทธศาสนา รวมทั้งฟื้นฟูศีลธรรมโลก อาทิ อุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย, บรรพชาสามเณร, อบรมอุบาสิกาแก้ว, อบรมเยาวชน

สถานที่ทัศนศึกษาที่น่าสนใจในตำบลบ่อหลวง

 • วัดพระธาตุดอยเหลี่ยม: เป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนตำบลบ่อหลวง
 • วัดบ่อหลวง: เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นพร้อมๆกับการอพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่
 • สวนสนบ่อแก้ว: ชาวจีนถือว่าต้นสนเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงความเจริญและอายุยืนยาว สวนสนบ่อแก้วยังเป็นสถานที่ทดลองปลูกพรรณไม้บ่อแก้ว ตั้งอยู่ที่ กม.ที่ 36 ทางหลวงหมายเลข 108 ถนนฮอด - แม่สะเรียง ตำบลบ่อหลวง

แผนที่แสดงเส้นทางไปวัดแม่ลายเตียนอาง


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

เส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ - วัดแม่ลายเตียนอาง

ภาพอาคารสถานที่

ภาพกิจกรรม

บทความอื่นๆในหมวดนี้