วัดเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

วัดเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ

วัดเมืองคง (Wat Mueang Khong)

ที่ตั้ง

 • เลขที่ 73 หมู่ 6 ตำบลเมืองคง อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160
 • 73 Moo 6, Mueang Khong, Rasi Salai, Si Sa Ket, Thailand, Postal code: 33160

ติดต่อวัดเมืองคง

 • โทรศัพท์ 081-318-8257, 081-318-8258
 • Tel: 081-318-8257, 081-318-8258
 • Email: [email protected]

เจ้าอาวาส

พระครูโกศลสุตากร (สมชาย กุลสโม ตรียกูล) / Phrakhru Kosolsutakorn (Somchai Kulasamo Triyakul)

 • อายุ 56 ปี พรรษา 27
 • การศึกษาทางธรรม: ป.ธ. 3
 • การศึกษาทางโลก: พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)
 • ตำแหน่งหน้าที่: รองเจ้าคณะอำเภอราศีไศล, เจ้าอาวาสวัดเมืองคง

ข้อมูลเบื้องต้น

 • ระยะทางจาก กรุงเทพฯ – อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ  540 กิโลเมตร
 • ระยะทางจาก อำเภอเมืองศรีสะเกษ – วัดเมืองคง ประมาณ 40 กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมา

วัดเมืองคง มีเนื้อที่ 63 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา แต่เดิมเป็นวัดร้างตกสำรวจ ไม่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ต่อมาสาธุชนชาวบ้านหลุบโมกและบ้านหนองหว้า พร้อมด้วยกัลยาณมิตรชาวอำเภอราษีไศล นำโดย คุณสุพิชญ์ – คุณรังสฤษฎิ์ พิชญากูล, คุณเดชา เกษมวนานิมิต และครอบครัว มีจิตศรัทธา นิมนต์พระสมุห์สงัด สุวิเวโก จากวัดหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี ไปนำสาธุชนพัฒนาพื้นที่วัดร้างให้เป็นสถานที่สัปปายะ เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติธรรมของสาธุชนทั่วไป

ต่อมาในปี พ.ศ.2536 พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้มอบหมายให้ พระสมชาย กุลสโม (ปัจจุบัน คือ พระครูโกศลสุตากร) และคณะ มาจำพรรษา ณ วัดเมืองคง ตามหนังสือขอพระภิกษุไปจำพรรษาของคณะทายกทายิกา โดยการนำของคุณสุพิชญ์ – คุณรังสฤษฎ์ พิชญากูล และครอบครัว

แรกเริ่มได้ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เสนาสนะที่พักอาศัย ห้องน้ำ และสาธารณูปการที่จำเป็น จนสามารถจัดอบรมบรรพชาหมู่ธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน รุ่นแรก ในเดือนเมษายน พ.ศ.2537 ต่อมา วัดเมืองคงได้รับการประกาศยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา จากกรมการศาสนา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2541

กิจกรรม

นอกเหนือไปจากกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และสอนการปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) แล้ว วัดเมืองคงได้จัดโครงการต่างๆ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชนในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2556) ได้จัดอบรมบรรพชาหมู่ธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน รวมทั้งหมด 20 รุ่น มีสามเณรที่ผ่านการอบรมไปแล้วกว่า 2,500 รูป รวมทั้งจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน, นักศึกษา อย่างต่อเนื่องตลอดมา

สถานที่ทัศนศึกษาที่น่าสนใจในอำเภอราศีไศล

 • เขื่อนราษีไศล

แผนที่แสดงเส้นทางไปวัดเมืองคง


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ภาพอาคารสถานที่

ภาพกิจกรรม

บทความอื่นๆในหมวดนี้