วันครูวิชชาธรรมกาย 19 กันยายน พ.ศ.2556 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วันครูวิชชาธรรมกาย 19 กันยายน พ.ศ.2556

วันครูวิชชาธรรมกาย 19 กันยายน พ.ศ.2556

พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายได้เวียนมาถึงอีกครั้ง ซึ่งในปีพุทธศักราช 2556 “วันครูวิชชาธรรมกาย” ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน ในภาคเช้า เวลาประมาณ 9.00 น. ศิษยานุศิษย์ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ได้ร่วมกันนั่งสมาธิ กลั่นกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ สมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะบังเกิดขึ้น

ภาคบ่าย เวลาประมาณ 13.30 น. ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เริ่มขึ้น เมื่อพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้จุดเทียนธูปนำบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

ในช่วงกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เสียงของเหล่าศิษยานุศิษย์ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ดังกึกก้องทั่วธรรมสภา ทุกถ้อยคำกล่าวออกมาจากศรัทธาที่มั่นคง และด้วยความเคารพเทิดทูนอย่างสูงสุดต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ เพราะประจักษ์แก่ใจถึงความทุ่มเทของท่าน ที่พร้อมยอมสละชีวิตเป็นเดิมพันในการค้นคว้าวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้หวนกลับคืนสู่โลกนี้อีกครั้ง

ภาคเย็น เวลาประมาณ 16.30 น. ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลามหาปีติที่บังเกิดขึ้นจากความกตัญญูกตเวทีแด่มหาปูชนียาจารย์ เมื่อศิษยานุศิษย์ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ได้มาพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมปฏิบัติบูชา ในพิธีอัญเชิญรูปเหมือนทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร เวียนประทักษิณรอบมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ก่อนอัญเชิญเข้าประดิษฐานเป็นการถาวรภายในมหาวิหาร

ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ปี พ.ศ.2460 พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้นั่งสมาธิอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จนค้นพบวิชชาธรรมกาย วิชชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่หายสาบสูญไปนานกว่า 500 ปีหลังพุทธปรินิพพาน ให้หวนกลับคืนมาอีกครั้ง วันนี้จึงเป็นวันพิเศษของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ และเป็นวันสุดแสนพิเศษของลูกศิษย์หลานศิษย์ทุกๆคนที่ปรารถนาน้อมแสดงกตัญญูบูชา และในปีนี้ ปีที่ 96 แห่งการบรรลุธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ พระผู้ปราบมาร ศิษยานุศิษย์จึงได้พร้อมใจกันอัญเชิญรูปเหมือนทองคำของท่าน ประดิษฐานเป็นการถาวร ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ริ้วขบวนอัญเชิญรูปเหมือนทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ พระผู้ปราบมารได้เคลื่อนขบวนเวียนประทักษิณรอบมหาวิหาร ท่ามกลางความปีติเป็นล้นพ้นของศิษยานุศิษย์ ทั้งที่อยู่ในริ้วขบวนและที่ร่วมสวดบทสวดสรรเสริญพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ อยู่รายรอบมหาวิหาร

ภาคค่ำ เวลาประมาณ 18.30 น. เป็นพิธีอัญเชิญรูปเหมือนทองคำพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ประดิษฐานบนรัตนบัลลังก์ แม้ฝนจะตก แต่รอบๆมหาวิหาร เหล่าศิษยานุศิษย์ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ จำนวนหลายหมื่นคนยังคงปักหลักร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ท่ามกลางสายฝน ด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ พระผู้ปราบมาร ปิดท้ายพิธีในภาคค่ำด้วยการจุดประทีปโคมลานบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

กว่าจะมีวันนี้ได้ ล้วนบังเกิดขึ้นจากความกตัญญูกตเวทีของศิษยานุศิษย์ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หากย้อนกลับไปนับตั้งแต่พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก สถาปนามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ในปี พ.ศ.2539 และพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้าย ในปี พ.ศ.2540 และพิธีกรรมสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับจากนั้น ซึ่งล้วนเป็นไปเพื่อการสถาปนามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ให้บังเกิดขึ้น อีกทั้งบรรดาศิษยานุศิษย์ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯทั่วโลกได้พร้อมใจกันหล่อรูปเหมือนของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ด้วยทองคำบริสุทธิ์ เพื่ออัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการถาวรภายในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เพื่อให้ชาวโลกเข้ามาสักการบูชา อานิสงส์แห่งบุญที่จะบังเกิดขึ้นในครั้งนี้ย่อมจะนับจะประมาณมิได้ จะเป็นเสบียงบุญให้ลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯทุกๆคนได้ตามติดท่านไป จนถึงที่สุดแห่งธรรม

วันครูวิชชาธรรมกาย วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ.2556 จึงเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ในการสถาปนามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ให้สมบูรณ์ ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัด ปทุมธานี “สถานที่สืบสานวิชชาธรรมกาย” 1 ใน 6 สถานที่สำคัญบนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

ประมวลภาพ วันครูวิชชาธรรมกาย 19 กันยายน พ.ศ.2556

วิดิโอ ไฮไลท์ วันครูวิชชาธรรมกาย พ.ศ.2556

บทความอื่นๆในหมวดนี้