ศูนย์อบรมสมุทรปราการ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ศูนย์อบรมสมุทรปราการ

ศูนย์อบรมสมุทรปราการ (The Meditation Center of  Samutprakan)

ที่ตั้ง

  • เลขที่ 11/1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
  • 11/1 Paknam, Muang Samutprakarn, Samutprakarn, Thailand, Postal code: 10270

ติดต่อศูนย์อบรมสมุทรปราการ

  • โทร. 089-6699103, 02-7029656
  • Tel: 089-6699103, 02-7029656
  • e-mail: [email protected] 

ประธานสงฆ์

  • พระอารีพงศ์ ธมฺมิโก (Phra Areephong Dhammiko)

ตำแหน่งหน้าที่:

- ประธานจังหวัดสมุทรปราการ

- ประธานสงฆ์ศูนย์อบรมสมุทรปราการ

- พระอาจารย์เทศน์สอน ภาคนครหลวง 6

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์อบรมสมุทรปราการ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2554 ผู้ถวายที่ดิน คือ พระบริพน หอสุวรรณ ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมดรวม 2 ไร่ 2 งาน 99 ตารางวา

กิจกรรม

สนับสนุนและจัดอบรมตามโครงการเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา อาทิ โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย, อบรมศีลธรรมครูและนักเรียนทั่วประเทศ, โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไป เป็นต้น

สถานที่ทัศนศึกษาที่น่าสนใจในอำเภอเมืองสมุทรปราการ

  • เมืองโบราณ
  • ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทราปราการ

แผนที่แสดงเส้นทางไปศูนย์อบรมสมุทรปราการ


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

(แสดงเส้นทางจากวัดชัยมงคล ไป ศูนย์อบรมสมุทรปราการ)

ภาพอาคารสถานที่

ภาพกิจกรรม

บทความอื่นๆในหมวดนี้