ธุดงค์ธรรมชัย 6 จังหวัด - 365 กิโลเมตร ต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ 2555 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

ธุดงค์ธรรมชัย 6 จังหวัด - 365 กิโลเมตร ต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ 2555

ขอเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าว “ธุดงค์ธรรมชัย” 6 จังหวัด – 365 กิโลเมตร รับปี พ.ศ.2555 “ปัดเป่าผองภัย – สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน” ในวันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2555 เริ่มเดินธุดงค์จากวัดพระธรรมกาย เวลา 09.30 – 17.30 น. และเดินธุดงค์ไปยังจังหวัดต่างๆจนถึงวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2555

“ธุดงค์ธรรมชัย” 6 จังหวัด-365 กิโลเมตร รับปี พ.ศ.2555 ปัดเป่าผองภัย-สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวังโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า “วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย โดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับ 25 องค์กรภาคี จัดเดิน “ธุดงค์ธรรมชัย” ต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ 2555 เพื่อฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขจัดปัดเป่าผองภัย และสร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 25 มกราคม พ.ศ.2555 โดยคณะพระธุดงค์ธรรมชัยกว่า 1,127 รูป เดินธุดงค์, สวดมนต์, เจริญจิตตภาวนา และอธิษฐานจิตแผ่เมตตา ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย 6 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี, อยุธยา, สุพรรณบุรี, นครปฐม, นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร รวมระยะทาง 365 กิโลเมตร

พระสนิทวงศ์ กล่าวเสริมว่า “ในครั้งพุทธกาลเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่เมืองไพศาลี ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและล้มตายเป็นจำนวนมาก จากภัยธรรมชาติ ภัยภูตผีปีศาจ และภัยอหิวาตกโรค จึงได้กราบอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคณะพระภิกษุกว่า 500 รูป เสด็จไปโปรด ระหว่างทางเสด็จชาวเมืองได้ทำความสะอาดถนนหนทาง และประดับประดาด้วยพวงดอกไม้อันประณีตงดงาม และด้วยอำนาจพุทธบารมี ทำให้ภัยพิบัติทั้งมวลมลายหายสูญไปทั้งหมด ชาวเมืองที่ล้มป่วยก็หาย อมนุษย์ภูตผีปีศาจก็หลบหนีไป ท้าวสักกเทวราชและหมู่เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ก็มาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้สิริมงคลทั้งหลายได้บังเกิดขึ้นกับชาวเมืองโดยทั่วหน้า... มหาอุทกภัย พ.ศ.2554 นี้ ได้ทำความเสียหายเดือนร้อนกับพี่น้องชาวไทยอย่างมาก เพื่อขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ สรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย ให้หมดไป คณะพระธุดงค์ธรรมชัย ซึ่งล้วนเป็นพระนักปฏิบัติธรรม จึงได้ตั้งใจเดินธุดงค์ธรรมชัยตามแบบอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อฟื้นฟูจิตใจชาวไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมและเป็นการสร้างสิริมงคลให้แผ่นดินไทย”

ในการนี้ จึงขอเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าวในวันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2555 เริ่มเดินธุดงค์จากวัดพระธรรมกาย เวลา 09.30 – 17.30 น. และเดินธุดงค์ไปยังจังหวัดต่างๆจนถึงวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2555 ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

 • วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2555 วัดพระธรรมกาย – มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยปทุมธานี – วัดคลองขวาง จังหวัดปทุมธานี – นนทบุรี
 • วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2555 วัดคลองขวาง – วัดตรีพาราสีมาเขต จังหวัดนนทบุรี – นครปฐม
 • วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2555 วัดตรีพาราสีมาเขต – วัดไผ่โรงวัว จังหวัดนครปฐม – สุพรรณบุรี
 • วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2555 วัดไผ่โรงวัว – อนุสรณ์สถาน มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี จังหวัดสุพรรณบุรี
 • วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2555 ปฏิบัติธรรมที่โลตัสแลน จังหวัดสุพรรณบุรี
 • วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2555 โลตัสแลนด์ – วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2555 วัดสองพี่น้อง – วัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี
 • วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2555 วัดไผ่โรงวัว – วัดตรีพาราสีมาเขต จังหวัดสุพรรณบุรี – นครปฐม
 • วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2555 วัดตรีพาราสีมาเขต – วัดคลองขวาง จังหวัดนครปฐม – นนทบุรี
 • วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2555 วัดคลองขวาง – วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี
 • วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2555 วัดบางไผ่–วัดโบสถ์บนบางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี
 • วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2555 ปฏิบัติธรรมที่วัดโบสถ์บนบางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี
 • วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2555 วัดโบสถ์บนบางคูเวียง – วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี
 • วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2555 วัดบางไผ่ – วัดคลองขวาง จังหวัดนนทบุรี
 • วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2555 วัดคลองขวาง – วัดบางปลา จังหวัดนนทบุรี – นครปฐม
 • วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2555 ปฏิบัติธรรมที่วัดบางปลา จังหวัดนครปฐม
 • วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2555 วัดบางปลา – วัดนราภิรมย์ จังหวัดนครปฐม
 • วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2555 วัดนราภิรมย์ – พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2555 พุทธมณฑล – มหาวิทยาลัยสยาม จังหวัดนครปฐม – กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยสยาม – วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (ทำกิจกรรมที่วัดปากน้ำ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ – ที่ดินตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2555 ที่ดินตลิ่งชัน – โรงงานวินลี่ กรุงเทพมหานคร – จังหวัดนนทบุรี
 • วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2555 โรงงานวินลี่ – โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จังหวัดนนทบุรี – ปมุมธานี
 • วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2555 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร – วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

โครงการธุดงค์ธรรมชัย สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2554 วัดพระธรรมกาย - มหาวิทยาลัยปทุมธานี

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้