ธุดงค์ธรรมชัย เพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

ธุดงค์ธรรมชัย เพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน

ธุดงค์ธรรมชัย เพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน

พระพุทธบุตรรุ่นประวัติศาสตร์โลก พระธรรมทายาทรุ่นกองพันสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ จำนวน 1,127 รูป จะออกเดินธุดงค์ธรรมชัย ระหว่างวันที่ 2 – 25 มกราคม พ.ศ.2555 จึงขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน เตรียมกลีบกุหลาบถวายการต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัย (ขอเชิญชวนสวมชุดขาวโดยพร้อมเพรียงกัน) ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1234

การเดินธุดงค์ธรรมชัย คือ การเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็น Super Big Cleaning ทางใจอย่างแท้จริง เพราะจำกำจัดบาป อกุศล สิ่งสกปรก วิบากกรรม วิบากมารให้หมดสิ้นไป เพราะได้เดินบนเส้นทางพระผู้ปราบมาร ผู้มีส่วนในบุญนี้ทั้งหมด ทั้งพระ ทั้งโยม ทั้งเด็กดี V-Star ที่จะมาคอยต้อนรับคณะพระธุดงค์ด้วยการโปรยกลีบกุหลาบบูชาพระรัตนตรัย ล้วนได้บารมี 10 ทัศทั้งสิ้น การเดินธุดงค์ธรรมชัย ระหว่างวันที่ 2 – 25 มกราคม พ.ศ.2555 มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ คือ เส้นทางของสถานที่สำคัญ 6 แห่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร ได้แก่

 1. สถานที่เกิดรูปกายเนื้อ: อนุสรณ์สถาน มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 2. สถานที่เกิดในเพศสมณะ: วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 3. สถานที่เกิดรูปกายธรรม (ธรรมกาย): วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี
 4. สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกาย (หลังบรรลุธรรมครั้งแรก): วัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 5. สถานที่ทำวิชชาปราบมาร (จนกระทั่งละสังขาร): วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 6. สถานที่สืบสานวิชชาธรรมกาย (เผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก): วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

เพื่อเป็นการแสดงถึงความรัก ความเคารพ และความกตัญญูต่อพระคุณอันไม่มีประมาณของท่าน การเดินธุดงค์ธรรมชัยในครั้งนี้จึงบังเกิดขึ้น พระภิกษุทุกรูปที่ร่วมเดินธุดงค์ในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นพระนักปฏิบัติธรรมแนววิชชาธรรมกายทั้งสิ้น

2. สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน “เมื่อยามทุกข์ต้องไม่ทิ้งธรรม”

เพราะ “บุญ” คือ เบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งหลาย ในภาวะที่ประเทศชาติเพิ่งจะผ่านพ้นมหาอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ 50 ปี “บุญ” จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยอำนวยเกื้อหนุนให้ประเทศของเรากลับมาอยู่ในภาวะปกติอีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งยังจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ยิ่งๆขึ้นไปอีกด้วย พระภิกษุทุกรูปที่ร่วมเดินธุดงค์ในครั้งนี้ ล้วนเป็นผู้ที่ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นพระแท้ เป็นเนื้อนาบุญแก่ชาวโลก บุญที่เกิดขึ้นย่อมมากมายสุดจะนับจะประมาณได้ อีกทั้งตลอดเส้นทางของการเดินธุดงค์ สาธุชนทั้งหลายจะได้มีโอกาสสร้างบุญให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ด้วยการต้อนรับคณะพระธุดงค์โดยการโปรยกลีบกุหลายเพื่อบูชาพระรัตนตรัย

3. เพื่อสืบสานธุดงควัตรของพระภิกษุ และฟื้นฟูธรรมเนียมของพระพุทธศาสนา

“ธุดงค์” เป็นวัตรปฏิบัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ แต่ไม่มีการบังคับ แล้วแต่ผู้ใดจะสมัครใจปฏิบัติ เป็นอุบายวิธีกำจัดขัดเกลากิเลส ทำให้เกิดความมักน้อยสันโดษยิ่งขึ้น ไม่สะสม เพื่อให้เบาสบาย ไปมาได้สะดวกด้วยไม่มีภาระมาก เหมือนนกที่มีเพียงปีกก็บินไปฉะนั้น ตามธรรมเนียมปฏิบัติของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เมื่อรับกฐินแล้วพระภิกษุจะออกเดินธุดงค์ ในอดีตภาพของพระภิกษุเดินแบกกลด สะพายย่ามและบาตร เดินเรียงแถวด้วยอิริยาบถสงบเสงี่ยมสง่างาม, ภาพของพระภิกษุกางกลด นั่งสมาธิ ในที่สงัดวิเวก มีให้เห็นอยู่มากมาย แต่ในปัจจุบันภาพเหล่านี้กลับเป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก การเดินธุดงค์ธรรมชัยในครั้งนี้ ก็เพื่อสืบสานธุดงควัตร และฟื้นฟูธรรมเนียมปฏิบัติของพระพุทธศาสนาให้กลับคืนมาอีกครั้ง

4. เพื่อฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบมหาอุทกภัย พ.ศ.2554

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า มหาอุกทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในปี พ.ศ.2554 ได้สร้างความเสียให้แก่ประชาชนในวงกว้าง หลายครัวเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนัก การฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือหลังน้ำลดเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน นอกจากความเสียหายต่อทรัพย์สินและที่อยู่อาศัยแล้ว สภาพจิตใจของผู้ประสบมหาอุทกภัยในครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจที่จะมองข้ามได้ เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการฟื้นฟูเช่นกัน การเดินธุดงค์ธรรมชัยในครั้งนี้ จะเป็นการฟื้นฟูจิตใจของผู้ประสบมหาอุทกภัยได้เป็นอย่างดี ภาพของพระภิกษุผู้ฝึกตัวอย่างเข้มงวดเพื่อการเป็นพระแท้ แบกกลด สะพายย่ามและบาตร เดินเรียงแถวในอิริยาบถที่สงบเสงี่ยมสง่างาม ย่อมสร้างความปลื้มปีติให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็น ดังคำบาลีที่ว่า “สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง เอตัมมัง คะละมุตตะมัง” (การเห็นสมณะทั้งหลาย เป็นอุดมมงคล) ยิ่งเมื่อผู้ใดได้มาให้การต้อนรับด้วยการโปรยดอกกุหลาบเพื่อบูชาพระรัตนตรัย สิริมงคล, ความสุข, ความเจริญ ย่อมบังเกิดขึ้นกับผู้นั้น จะนำมาซึ่งความปลื้มปีติและชุ่มชื่นใจ สภาพจิตใจที่บอบช้ำจากการประสบมหาอุทกภัย ย่อมได้รับการเยียวยาอย่างดีเยี่ยม

5. เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในชุมชน ทั้ง บ้าน, วัด และ โรงเรียน

หากคนในชุมชน ทั้งบ้าน, วัด และโรงเรียน ได้มาทำกิจกรรมบุญร่วมกัน ด้วยการต้อนรับคณะพระธุดงค์โดยการโปรยกลีบกุหลาบเพื่อบูชาพระรัตนตรัย ย่อมเป็นที่แน่นอนว่าความสมัครสมานสามัคคีย่อมบังเกิดขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ จิตสำนึกในความมีน้ำใจ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในยามมีภัย ก็จะตามมา อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอีกด้วย

คำอธิษฐานจิต โปรยกลีบกุหลาบพระธุดงค์

ด้วยบุญกุศล, ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, มาต้อนรับพระธุดงค์, นำกลีบกุหลาบมาโปรย, ด้วยจิตที่เลื่อมใส, ในพระรัตนตรัย, เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา, ให้เจริญรุ่งเรือง, เป็นแสงสว่างแก่ชาวโลก ขอบุญกุศลหนุนนำ, ให้ข้าพเจ้า, เป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างไสว, เป็นบัณฑิตนักปราชญ์, ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง, เป็นผู้นำแห่งความดี, ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก, ขอให้ข้าพเจ้า, เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง, อายุขัยยืนยาว, สมบูรณ์พร้อมทั้งรูปสมบัติ, ทรัพย์สมบัติ, คุณสมบัติ, มนุษย์สมบัติ, ทิพยสมบัติ, และนิพพานสมบัติ, เจริญยิ่งด้วย, ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข, ขอให้ข้าพเจ้า, เป็นผู้มีพลังใจ, ที่จะสร้างความดี, อย่างไม่มีที่สิ้นสุด, ให้ชีวิตสดชื่น, ราบรื่นสะดวกสบาย, ดุจเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบ, จะเดินทางไปที่ใด, ให้ได้รับการต้อนรับเชื้อเชิญ, อย่างดียิ่ง, เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย, ขอให้ข้าพเจ้า, ประสบความสุข, ความสำเร็จ, ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต, เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม, เข้าถึงพระธรรมกายภายใน, ได้โดยง่าย, ไปทุกภพทุกชาติ, ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเทอญ, นิพพานะปัจจะโย โหตุ

เส้นทางเดินธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พ.ศ.2555

 1. วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2555 : วัดพระธรรมกาย – มหาวิทยาลัยปทุมธานี ระยะทาง 15 กิโลเมตร
 2. วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2555 : มหาวิทยาลัยปทุมธานี – วัดคลองขวาง ระยะทาง 26 กิโลเมตร
 3. วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2555 : วัดคลองขวาง – วัดตรีพาราสีมาเขต ระยะทาง 17 กิโลเมตร
 4. วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2555 : วัดตรีพาราสีมาเขต – วัดไผ่โรงวัว ระยะทาง 18 กิโลเมตร
 5. วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2555 : วัดไผ่โรงวัว – อนุสรณ์สถาน มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ระยะทาง 23 กิโลเมตร
 6. วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2555 : ปฏิบัติธรรมที่โลตัสแลนด์
 7. วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2555 : โลตัสแลนด์ – วัดสองพี่น้อง ระยะทาง 1 กิโลเมตร
 8. วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2555 : วัดสองพี่น้อง – วัดไผ่โรงวัว ระยะทาง 16.5 กิโลเมตร
 9. วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2555 : วัดไผ่โรงวัว – วัดตรีพาราสีมาเขต ระยะทาง 18 กิโลเมตร
 10. วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2555 : วัดตรีพาราสีมาเขต – วัดคลองขวาง ระยะทาง 17 กิโลเมตร
 11. วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2555 : วัดคลองขวาง – วัดบางไผ่ ระยะทาง 22 กิโลเมตร
 12. วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2555 : วัดบางไผ่ – วัดโบสถ์บน บางคูเวียง ระยะทาง 11 กิโลเมตร
 13. วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2555 : ปฏิบัติธรรมที่วัดโบสถ์บน บางคูเวียง
 14. วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2555 : วัดโบสถ์บน บางคูเวียง – วัดบางไผ่ ระยะทาง 11 กิโลเมตร
 15. วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2555 : วัดบางไผ่ – วัดคลองขวาง ระยะทาง 22 กิโลเมตร
 16. วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2555 : วัดคลองขวาง – วัดบางปลา ระยะทาง 23 กิโลเมตร
 17. วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2555 : ปฏิบัติธรรมที่วัดบางปลา
 18. วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2555 : วัดบางปลา – วัดนราภิรมย์ ระยะทาง 15 กิโลเมตร
 19. วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2555 : วัดนราภิรมย์ – พุทธมณฑล ระยะทาง 19 กิโลเมตร
 20. วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2555 : พุทธมณฑล – มหาวิทยาลัยสยาม ระยะทาง 23 กิโลเมตร
 21. วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2555 : มหาวิทยาลัยสยาม– วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ระยะทาง 8 กิโลเมตร (ทำกิจกรรมที่วัดปากน้ำ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ – ที่ดินตลิ่งชัน ระยะทาง 11 กิโลเมตร
 22. วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2555 : ที่ดินตลิ่งชัน – โรงงานวินลี่ ระยะทาง 24 กิโลเมตร
 23. วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2555 : โรงงานวินลี่ – โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ระยะทาง 19 กิโลเมตร
 24. วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2555 : โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร – วัดพระธรรมกาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทึ่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1234

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้