ตักบาตรพระ 1,250 รูป เพื่อแผ่นดิน :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ตักบาตรพระ 1,250 รูป เพื่อแผ่นดิน

ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ตักบาตรพระ 1,250 รูป เพื่อแผ่นดินถวาเป็นพุทธบูชาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคณะสงฆ์ 286 วัด 4 จังหวัดภาคใต้มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ณ ถนนสุขสวัสดิ์ ด้านหน้าเทศบาลเมืองลัดหลวงวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554 เวลา 06.00 น

 

.

 

 

การตักบาตรคือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

  1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
  2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
  3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
  4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมูมาก
  5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
  6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
  7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
  8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
  9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

ตักบาตรพระถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร - แต่งการด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา - อาหารใส่บาตรควารเป็นอาหารแห้ง - ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย - งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก - งดใส่ปัจจัยลงในบาตรท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล - รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน - ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

 

 

ปัจจัยที่ท่านได้สนับสนุนอย่างเต็มที่เต็มศรัทธาในครั้งนี้ นำไปดำเนินการ 1. ถวายภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพล พระ 1,250 รูป 2. ถวายปัจจัยบูชาธรรมพระ 1,250 รูป 3. ค่ายานพาหนะพระ จำนวน 1,250 รูป 4. การดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ให้กับชาวพุทธมาร่วมบุญครั้งนี้ สอบถามราบละเอียดและร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ โทร. 086-971-6971, 081-902-4368 เมื่อพุทธบริษัท 4 เราได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของงานจะเกิดการช่วยธำรงรักษากิจกรรมพระพุทธศาสนา ในจังหวัดของเราเอง เมื่อนั้นวัฒนธรรมชาวพุทธจะเข้มแข็ง ดังนั้นทุกท่านคือ “ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก”  

 

 

soundspot

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้