ตักบาตรศรีสะเกษ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

ตักบาตรศรีสะเกษ

โครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

ตักบาตรพระ 1,000 รูป ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 06.00 - 8.00 น.ณ จังหวัดศรีสะเกษ

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

 1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
 2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
 3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
 4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมูมาก
 5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
 6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
 7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
 8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
 9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

 • แต่งการด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
 • อาหารใส่บาตรควารเป็นอาหารแห้ง
 • ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
 • งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
 • งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
 • รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
 • ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-481-1037

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้