ตักบาตรกาฬสินธุ์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ตักบาตรกาฬสินธุ์

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกๆท่านร่วมสั่งสมบุญครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตักบาตรพระ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตักบาตรอาหารแห้งและเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 218 ปี ที่รับพระราชทานนามว่า เมืองกาฬสินธุ์ วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2554 ณ ถนนภิรมย์ บริเวณหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัด เวลา 06.00 น.

เมื่อพุทธบริษัท 4 ชาวกาฬสินธุ์เรา ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของงาน จะได้เกิดการช่วยกันธำรงรักษากิจกรรมพระพุทธศาสนา ในจังหวัดของเราเอง เมื่อนั้นวัฒนธรรมชาวพุทธจะเข้มแข็ง ดังนั้นทุกท่าน คือ “ผู้ฟื้นฟูศีลธรรมโลก”

ร่วมเป็นเจ้าภาพตักบาตร สอบถามที่ หมายเลขโทรศัพท์ 084-334-8995, 089-398-6072, 084-641-9415, 087-855-3545, 087-490-0080, 087-003-4688, 089-775-6779, 087-852-612

นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญในชีวิต ที่จะได้สั่งสมบุญพิเศษอัศจรรย์ซึ่งบังเกิดขึ้นได้อย่างยากยิ่ง ที่คณะพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญทั่วทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง จำนวนกว่า 2,555 รูป เดินทางมาเพื่อให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และเพื่อบ้านจังหวัดใกล้เครียงได้ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นมหาสังฆทาน อีกวาระโอกาสหนึ่ง ในการจัดงานตักบาตรถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์ที่กลางเมืองกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ เป็นการเฉลิมฉลองเมืองกาฬสินธุ์ที่ครบรอบการก่อตั้งเป็นปีที่ 218 พอดี และอาหารแห้งจากการจัดงานในโครงการตักบาตรครั้งนี้ ได้จัดถวายช่วยเหลือพระภิกษุวัดต่างๆที่มาร่วมงานตักบาตรในครั้งนี้ เพื่อดำรงวัฒนธรรมของชาวพุทธ และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

  1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
  2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
  3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
  4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมูมาก
  5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
  6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
  7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
  8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
  9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย
คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้