ตักบาตรพระ 1,551 รูป :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ตักบาตรพระ 1,551 รูป

ฉลองครบ 51 ปี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง จัดตักบาตรพระ 1,551 รูป

 

 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2554 ที่ผ่านมาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับชมรมพัฒนาศักยภาพและชมรมศีลธรรมพัฒนาชีวิต จัดตักบาตรพระ 1,551 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปีสถาบัน โดยมีพระมหาสมบัติ สุรสัมปติ เจ้าอาวาสวัดปลูกศรัธา เป็นประธานสงฆ์ และ รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

การตักบาตรครั้งนี้ คณาจารย์บุคลากร นักศึกษาและประชาชนที่มาร่วมพิธี ได้พร้อมใจกันกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง สำหรับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดตักบาตรพระกว่าพันรูปขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งนอกจากจัดขึ้นในวาระครบ 51 ปี สถาบันแล้ว ข้าวสาร, อาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตร ยังนำไปช่วยเหลือพระสงฆ์ 286 วัด ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นกำลังใจในการหยัดสู้รักษาพระพุทธศาสนาตลอดไป บางส่วนนำไป ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆทั่วประเทศ ตามโครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทยด้วย

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้