ตักบาตรราชบุรี พระ 10,000 รูป :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

ตักบาตรราชบุรี พระ 10,000 รูป

มหากุศล ครั้งประวัติศาสตร์ ตักบาตรพระ 10,000 รูป รวมพลังพุทธบริษัท 4 ทำบุญใหญ่เพื่อแผ่นดิน ถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 06.00 น. บริเวณ ถนนคฑาธร หอนาฬิกาโรงพยาบาลราชบุรี ถึงสี่แยกหลังสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ประธานฝ่ายสงฆ์) นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ประธานฝ่ายฆราวาส)

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

 1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
 2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
 3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
 4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมูมาก
 5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
 6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
 7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
 8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
 9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

 • แต่งการด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
 • อาหารใส่บาตรควารเป็นอาหารแห้ง
 • ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
 • งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
 • งดใส่ปัจจัยลงในบาตรท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
 • รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
 • ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

โปรดแต่งกายด้วยชุดสีขาว เพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงานของชาวพุทธ

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้