ตักบาตรพระลาดกระบัง 1,551 รูป :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ตักบาตรพระลาดกระบัง 1,551 รูป

ตักบาตรพระ 1,551 รูป

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยชาวพุทธบริษัท 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 06.00 น. ณ ถนนริมทางรถไฟ สถานีพระจอมเกล้าฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โปรดร่วมกันแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หรือชุดขาว

กำหนดการตักบาตร

  • 06.00 น. สาธุชนผู้เข้าร่วมงานนั่งในพิธีที่จัดเตรียมไว้
  • 06.45 น. คณะสงฆ์ 1,551 รูป พร้อม ณ ศูนย์กลางพิธี
  • 07.10 น. ประธานในพิธีเปิดโครงการตักบาตร
  • 07.30 น. พิธีนำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ / อาราธนาศีล/ นำกล่าวคำถวายสังฆทาน / ประธานสงฆ์ให้พร / คณะสงฆ์แปรแถวบิณฑบาต / สาธุชนพร้อมใจกันใส่บาตร
  • 08.30 น. เสร็จพิธี
คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้